Posolstvá na najbližšie obdobie

pre multidimenzionálne bytosti

Počas aktuálnej doby veľkej planetárnej a ľudskej evolúcie, väčšine známej ako cyklus vzostupu, je prehodnotenie našich osobných priorít, životného štýlu a sociálnych hodnôt v popredí pre mnohých, ktorí túžia po poznaní, aby sa posunuli a zmenili svoje vlastné obmedzujúce presvedčenia a vnímanie vedomia.

Mnohí z nás žijú v hlbokej nespokojnosti so svojím životným štýlom, snažiac sa zviesť sa na vlne veľkých zmien, aby sme sa vzdialili od zotročujúcej povahy súčasného planetárneho kolektívneho vedomia Zeme.

Počas cesty vzostupu je dôležitá téma slobody akejkoľvek - vzťahovej, finančnej, mentálnej, fyzickej.. taktiež téma oslobodenia sa od nadvlády - na podvedomej úrovni pd rodičov, partnerov, šéfov, politikov, systému.. ako si kto v podvedomí nastavil a aj téma suverenity pre ľudstvo a planétu Zem, ktorú na individuálnej úrovni dokážeme nadobudnúť, keď zintegrujeme všetky svoje fragmenty duše i osobnosti ,,biele i čierne” ako rovnako plnohodnotné aspekty nášho bytia.

Smerujeme do dôb spoločenstiev, komunít, ktoré sú a budú založené na istej prirodzenej energetickej syntéze. Duchovní majstri tejto doby sa rozpamatávajú, s kým zdieľali predchodzie vtelenia a sú k sebe vzájomne priťahovaní, čím priťahujú vyššie sprektrá svetlá a vibrácií na Zem🌐 a uľahčujú jej plné zakotvenie na Zemi v oblastiach, kde spolu kooperujú či žijú..🙃

Modelovanie integrácie polarít, čo je skupinová misia duší rôznych multidimenzionálnych bytostí, ktoré sme tu teraz inkarnované a prebúdzame sa na Zemi, vytvára neutrálne pole nulového bodu na planéte Zem. Zvládnutie integrácie všetkých energií polarity a archetypov v hmote je kolektívnou misiou v čase duality.

Systém, ktorý tu pomaly adaptujeme, je navrhnutý pre špecifickú skupinu ľudí buducnosti ako vzdelávacia referencia a komunikačné prepojenie slúžiace na uzdravenie, získanie väčšej jasnosti nad súčasnými a budúcimi životnými úlohami jednotlivcov. Tento systémový zdroj však veľmi poslúži každej oddanej a úprimnej multidimenzionálnej bytosti, ktorá túži po slobode vo svojom srdci. Neexistuje žiadny hodnotový rozdiel v úlohe, ktorú si každý človek zvolil pre svoje vyjadrenie, či sa jedná o vytvorenie projektu za 100miliónov alebo zachránu 1 zvieraťa.

Všetci sme nesmierne cenní a dôležití práve na svojej ceste, tak nato myslite, keď budete mať tendenciu porovnávať sa s niekým iným alebo naopak mať pocit, že to čo robíte vy, je dôležitejšie ako to čo činí ktokoľvek iní✨ Oba ,,projekty” sú z hodnotového hľadiska rovnocenné, akurát každý ich rieši na svojej ceste vo svojom stupni vývoja.

S láskou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR