BIO-GEOMETRIA

veda budúcnosti s 50 ročnými výskumami

Ako prvý a zatiaľ stále v čase vydania tohto článku jediný vyštudovaný certifikovaný biogeometrik na Slovensku vám poviem niečo viac o možnostiach inovatívnej vedy budúcnosti BIO-GEOMETRIE, ktorej výskumy siahajú až 50 rokov dozadu.

Dnešná doba ponúka množstvo vymožeností z pohľadu technologického pokroku. Zamysli sa koľko spotrebičov do elektrickej siete máš doma a koľko z nich ťa bezprostredne počas dňa obklopuje, ako napr. telefón, počítač. Ako ľudia myslíme na ekológiu, hovoríme o globálnom oteplovaní spôsobeným prevažne z emisií, no zamysleli sme sa niekedy nad tým koľko tepla a elektrosmogu generujú spotrebiče? Asi sám/a cítiš, keď si položíš nootebook na stehná, že po dlhšej dobe sú tvoje nohy teplejšie. A teraz druhá stránka spotrebičov - všetko čo má v sebe batériu, alebo je zapojené do elektrickej siete vyžaruje elektromagnetické žiarenie. To v sebe nesie vertikálnu (elektrickú) zložku energiehorizontálnu (magnetickú) zložku energie. Toto žiarenie a hlavne jeho vertikálna zložka je pre naše telo škodlivá viac než si ľudia zvyčajne uvedomujú. Keď vidíš energie a to ako sa pod vplyvom tejto zložky správajú alebo si veľmi jemnocitní nejaké tie skúsenosti zrejme máš.
Táto vertikálne energia ➡️ narúša naše biopole a zhoršuje funkciu organizmu, resp. zabraňuje jeho samoliečiacej schopnosti. Pomocou novej vedy ➡️ bio-geometrie dokážeme škodlivú časť žiarenia zo svojich elektronických zariadení odstrániť a harmonizovať. Bio-geometria alebo Physics of quality je veda, ktorá v sebe zhŕňa viaceré vedné odbory ako fyzická radiestézia, kvantová fyzika, kymatika a mohla by som menovať ďalej …..

Je jednou z mála vied aplikovaná na široké spektrum pôsobnosti.
✅personálne harmonizuje organizmus na základe bioznakov
✅chráni pred vstupom nízkovibračného druhu energie
✅harmonizuje priestory, domy, firmy i farmy, záhrady a celkové prostredie, ktoré prichádza s nami neustále do kontaktu a prebieha tu neustála energetická výmena.

Bio-geometria je založená na používaní tvarov, uhlov, čísel a farieb generujúcich jemnohmotnú energiu a prináša prirodzený balans do rozličných energetických kvalít, z ktorých sa skladá každý živý systém, či organizmus a teda i naše telo a prostredie. Zakladateľom je Dr. Ibrahim Karim, ktorý biogeometriu po viac ako 50 rokoch výskumu priniesol ako jedinečný nástroj pre lepšiu kvalitu života a doslova našiel spôsob ako “ohýbať energiu" a vyťažiť z nej všetky harmonizujúce zložky.

My sme sa rozhodli priniesť ju na Slovensko a hlavne vytvoriť niečo priamo na vás, nakoľko vo svete nič podobné ku kúpe nie je dostupné. Mesiace sme testovali oblečenie, ktoré v sebe spája rôzne kvality organickosti a súladu s prírodou s biogeometriou na harmonizáciou či už vašich orgánov alebo ochranu biomagnetického poľa pred wifi žiarením a elektrickou vertikálnou zložkou energie ako i cudzými nízkovibračnými energiami.

Postupne vyvíjame a testuje i iné možnosti, ktoré chceme priniesť na slovenský a český trh. Podporiť našu prácu, úsilie o inovácie a ďalšie výskumy môžeš práve zakúpením produktov, ktoré ti navyše výrazne skvalitnia život. Celkom fajn kolobeh prúdenia vzájomnej energie♻️🥰

Pokračovanie - 2.časť článku

S láskou
Sany Asia a Matúš🤍

Pre dospelých i pre našich najmenších 👼🏼 

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR