Pár zvedomení na ukotvenie

Čo je fajn si často pripomínať?

Čo je vhodné pripomenúť si v rôznych oblastiach nášho života a integrovať to následne do praxe?

MYSEĽ🧠
✅ Vizualizáciou buduješ neurologickú sieť svojej budúcnosti. Kam dávaš svoju pozornosť/zámer, tam dávaš svoju energiu a tam smeruješ svoje kroky aj budúcnosť.

TELO🤸🏼
✅ Naše telo je nástrojom našej duše, preto si zaslúži patričnú lásku a starostlivosť. Každý deň ho aspoň raz poriadne poobjímaj.

VZŤAHY🧍🏼‍♀️
✅ Pokiaľ vo vzťahu niekoho nútiš k tomu, aby žil podľa teba a snažíš sa ho meniť, hoci s najlepšími úmyslami (podľa teba s najlepšími😉), nútiš ho tak ísť tvojou cestou. Tá ale nemusí byť aj jeho cestou. Každý má právo voľby a nárok na svoju cestu. Chcieť vidieť vo vzťahu pravdu o sebe aj partnerovi je najlepší zámer do nového začiatku. Pravda je viac, než "vynútená" harmónia.

EMÓCIE🙂
✅ Pôvodným zámerom prírody bolo pomocou strachu zachovať život.. Strach o peniaze, strach o prácu, strach o vzťah na úrovni tela spôsobuje zastavovanie rastu a vitality, rozhodne nám nezachraňuje život. Všetky tieto strachy môžeme prepustiť. Ak nás po prepustení neopustia, je to len z dôvodu, že sme ešte nepochopili ich hĺbku vo vrstvách.

ENERGIA✨
✅ Kvantová fyzika už dávno potvrdila, že žijeme v poli neobmedzených možností. Svet vzniká len v očiach pozorovateľa, pred tým je všetko len vlnou pravdepodobnosti, príležitosti, ktoré sa možeme navnadiť 🙂 V kvantovej fyzike neexistuje vlna nemožného, pokiaľ našu myseľ dokážeme prepojiť sa s nemožným, bude to v našom živote možné.

✅ Dôležité je poznať svoju hranicu, kedy mi pomáhanie radosť robí a napĺňa ma a naopak kedy už nie. Niekedy možeme inému najviac pomôcť tým, že ho necháme pobahniť si vo vlastných problémoch samého, pretože má možnosť zamýšľať sa ako sa do nich dostal.

HOJNOSŤ💎
✅ Nikto Ti v skutočnosti nezaplatí tvoju hodnotu. Zaplatí ti maximálne toľko, koľko si ty myslíš a vyžaruješ, že tvoja hodnota je. Dobrá správa je, že svoju hodnotu máš ,,vo svojich rukách.”

✅ Najjednoduchší spôsob ako si do života vpustiť úspech, prosperitu a hojnosť a byť oceňovaný v podobe peňazí je robiť to, čím môžeme vyjadriť samých seba. Čo tým myslím? Čo znamená robiť to, čo nás vyjadrí? Je to jednoduché... Vyjadrením seba robíš to, čo by si robil aj keby ťa zato nik neplatil. Robíš to, čo by si robil/a i keby ťa zato nik neplatil?

ROZVOJ☯️
Najlepšia investícia, pri ktorej nájdeš všetky odpovede v sebe.
Kto som?
Prečo som tu?
Kde som na svojej ceste?
Ako moje aktuálne rozpoloženie súvisí s plánom mojej duše?

S láskou
Sany Asia🤍

Multidimenzionálny ročník

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR