Prečo odkladáme riešenia?

5 základných tendencií ľudí vyhýbať sa posunu vpred

Článok by som mohla nazvať, prečo ľudia odkladajú riešenia problémov. Avšak skutočne nevnímam, že by v našich životoch existoval nejaký problém, skôr by som povedala, že sa len čosi hlási, čosi čo dlho opomíname, až to narástlo do väčších rozmerov. Preto pre účely tohto články zámerne zamieňam slovo problémy za SITUÁCIE, KTORÉ HĽADAJÚ RIEŠENIE. Prečo sa teda ľudia najčastejšie vyhýbajú riešeniam, ktoré majú často na dosah ruky?

1. situácia ešte nehorí..
Všetci dobre vieme, že keď to v živote nejde ,,po dobrom" tak sa to nabalí do takých rozmerov, že ,,po zlom" tomu určite venovať pozornosť začneme. Otázka znie? ,,Je potrebné všetko nechávať ,,vyhniť alebo horieť"? Často opakujem, že každý má svoju rýchlosť na ceste životom. Avšak to akú si zvolíš je na tebe, žiadnemu osudu to neprišiješ.. 😊

2. je mi to nepríjemné..
Áno chápem, i o tom je život, pozrieť sa na nepríjemné témy, preto sme tu. A tu sa opäť vráťme k bodu číslo 1. - časom to môže byť ešte nepríjemnejšie... 

3. hanbím sa riešiť svoje problémy pred/s inými..
Chápem, avšak všetci sme si prišli so svojím ,,balíčkom tém" na riešenie a často (dovolím si zo svojej 10 ročnej praxe podotknúť) sú témy ľudí veľmi podobné. Vieš ako najlepšie prakticky a samostatne prekonať hanbu? Tak, že urobíš presný opak toho, v čom ti bráni 🙂 Cieľom života nie je necítiť hanbu, ale nedať sa ňou ovládať.

4. som známa osoba alebo terapeut a nechcem, aby iní videli do môjho života
Pokiaľ si verejne známejšia osoba, ľudia už zaručene do tvojho života vidia🙃 Je však pravdou, že vidia väčšinou len to pekné, čo si sa rozhodol/a ukázať. Z psychologického hľadiska sú iným ľuďom príjemnejší práve ľudia, ktorí sú autentickí a na nič sa nehrajú. To len naše ego sa nás snaží presvedčiť, že dokonalí sme len v prípade, že všetko v našom živote je tip-top. A čo je to vlastne tá dokonalosť prosím? 🙃 Pre mňa je ňou život samostný, so všetkým čo prinesie.. Pokiaľ si terapeut a nie si otvorený voči iným ľuďom, nečakaj zástupy klientov, ktorí budú otvorení voči tebe - podobné predsa priťahuje podobné..

5. verím, že si v úplne všetkom pomôžem sám/a
Veľa šťastia😊 Áno, primárne by sme sa mali pokúsiť pomôcť si sami, avšak keď to dlhodobejšie neprináša žiadny efekt je zbytočné myslieť si, že rovnaký spôsob prinesie časom iný výsledok. Nie nadarmo sme rôznorodí a ovládame rôzne schopnosti a oblasti života. Môžeme si ich vzájomne vymienať a posúvať sa nimi vzájomne vpred.. Keby sme všetci vedeli a ovládali to isté, načo by tu bola taká rôznorodosť?

6. nie je to ešte mojou prioritou
a) Tak rada by som prišla, ALE .. som z ďaleka... (cháp zo Zvolena - 1,5 hodiny cestou autom..)
b) Tak rád, by som to zmenil, ALE .. máme vtedy práci uzávierku ... (priority...)
c) Tak rád by som prišla, KEBY .. to nebolo ten dátum, keď máme ísť na návštevu.. (priority...)
d) Tak rád by som to zmenila, KEBY.. mám na to peniaze.. (priority...)
e) Tak rada by som prišla, KEBY nemám doma dieťa.. (priority...)
f) ......

Viem, že sa to tvojmu egu nemusí páčiť, avšak - toto všetko sú len výhovorky. Jednoducho riešenie  problému, ešte nie je pre teba hlavnou prioritou. Kde je cesta, tam je vôľa. Kde je vôľa, tam sa hľadajú riešenia..

S láskou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR