Srdečný rytmus Zeme

Schumannove rezonancie a ich meranie

Extrémne energetické výkyvy frekvencie Zeme pomáhajú ľudstvu PREBUDIŤ SA.

V dávnym dobách Indovia nazvali frekvenciu Zeme ➡️ Óm. Prirodzený srdcový rytmus matky Zeme je známy aj ako Schumannova rezonancia. Schumannove rezonancie sú v podstate globálnymi elektromagnetickými rezonanciami vyvolanými buď výbojmi bleskov v dutinách utváraných zemským povrchom a ionosférou alebo atmosférou? - tlkot srdca Zeme♥️

Po mnoho rokov táto rezonančná frekvencia veľmi ľahko oscilovala okolo stabilných 7,83 Hz. V 2014 však došlo k zmene. Merania vykázali náhly nárast aktivity okolo 8,5 Hz. Odvtedy sú už aj dni, kedy Schumannova frekvencia Zeme🌍 vzrástla nad 20 Hz.

Schumannova rezonancia sú kvázi trvalé elektromagnetické vlny, ktoré sa tvoria v tomto priestore. Samozrejme nie sú prítomné úplne stále. Nato, aby boli pozorovateľné, musia byť nejako vyburcované. Schumannova frekvencia sa „ladí“ s alfa a theta vlnami ľudského mozgu, takže jej zrýchlenie býva dôvodom, prečo často mávame pocit, že čas sa zrýchlil a udalosti i zmeny v našich životoch sa odohrávajú rýchlejšie.

Tieto nové rezonancie prirodzene korelujú s ľudskou mozgovou aktivitou. Znamená to teda, že sa meníme. A ešte sa meniť poriadne budeme. V súčasnej dobe na Zemi nie je jediná osoba, ktorá by necítila aspoň jeden zo zvláštnych a západnou medicínou nevysvetliteľných fyzických príznakov, vďaka ktorým sa miestami cítime mierne nepríjemne, ubolene alebo emočne rozladene. Mnohí ľudia nechápu, prečo k tomu dochádza a niektorí idú k lekárovi, aby zistili, či s nimi nie je ,,niečo zle". Lekári však zistia jedine to, že sa údajne jedná o fenomén nevysvetliteľných „psychosomatických“ javov. Existujú vedecké dôkazy o tom, že sa na našej Zemi sa deje niečo, čo s nami občas pekne zatrasie. Naša Zem je živý organizmus a má svoje cykly, obdobia, potreby, čakry i tlkot srdca.

Hoci existencia Schumannovej rezonancie je vedecky potvrdeným faktom, len veľmi málo vedcov si je vedomých jej dôležitosti ako akejsi ladičky života. POZOR➡️ nejde jednoducho len o fenomén spôsobený bleskami v atmosfére alebo výbojmi z dutín Zeme, ale o veľmi dôležitú trvalú elektromagnetickú vlnu, ktorá funguje ako frekvencia na pozadí, ovplyvňujúca biologické procesy v mozgu cicavcov.

Práve ľuďom, ktorí sú zacyklení ,,patrí sa, musím, pracujem od nevidím do nevidím" môže poskytnúť srdečný rytmus Zeme vykúpenie. Ľudia, ktorí v súlade so Zemou zvyšujú svoju fyzickú frekvenciu tela a svoje Vyššie vedomie, môžu vystúpiť z 3D matrixu a žiť svoj život v ľahkosti, radosti a hojnosti.

Ako som spomínala, frekvencia Zeme rastie a my s ňou☺️⤴️

Pokiaľ si citlivý na energie, alebo pociťuješ výrazné fyzické symptómy, potom sa ti môže hodiť táto znalosť. Môžeš si totiž kedykoľvek overiť, či tvoje pocity boli spôsobené výkyvom v rezonančnom poli, alebo treba hľadať príčinu niekde inde. Nižšie ti prikladám príklad graf, zachytávajúci Schumannovu rezonanciu. Zelená farba ukazuje, čo sa ešte považuje za normálne pulzy elektromagnetickej frekvencie. Biele miesta ukazujú na abnormálne správanie a to sú chvíle, kedy reagujú živé organizmy a kedy je mnohým ľuďom nedobre. Čím širšie je biele pásmo, tým dlhšie trvá výbojová vlna. Obvykle, keď sa nič nedeje býva modrý s niekoľkými zelenými miestami, ale neobsahuje žiadnu bielu. Keď obsahuje bielu Zem🌍 sa skutočne rozvibrováva (a tým i odstreďuje všetko nefunkčné). 

Pokiaľ si chceš posvietiť na Schumannovu rezonanciu bližšie osobne i Ty, môžeš tak urobiť s app SchumannResonance.

PS: Samozrejme znalosť Schumannových rezonancií by nemala slúžiť ako výhovorka, prečo sa nám niečo deje. Pokiaľ je aj primárnou príčinou rozvibrovanie Zeme, môžeme sa rozvibrovať tiež a posúvať vo svojom raste a vývine ďalej.

S láskou
Sany Asia 🤍 

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM 🙂

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR