Navyšovanie cien je tu pre nás

(1.časť) ako aj hranice prinášajú hojnosť

2.časť článku

Možno sme to celé nepochopili.. Možno sa nemusíme sťažovať, že ceny rastú a za všetko treba platiť. Možno sa to deje preto, že ľudia sa sťažujú a nepochopili, že platiť ➡️ oceniť ➡️výmena energie🔄 Možno ceny rastú lebo výmena energie sa netočila prirodzene. Možno je to výučba.. Možno ,,nič nie je zadarmo” preto že ani nikdy zadarmo nebolo.. maximálne zaDARmo😊 Pritom sa zabudlo na to, že tomu oceneniu dávame energiu i vo forme emócií - zlosť a frustrácia sa preniesla na ,,peniaze”. Možno keby sme začali oceňovať ľudí vôkol nás, ceny by nemuseli rásť vo výučbe vesmíru, keby sme to pochopili bez narušenia kolobeh.

,,Sandra rád by som sa posunul, vyliečil...ALE...."
❓ideálne nechcem nič obetovať.. (v poriadku i to je možnosť)
❓robím neustále to isté dookola, očakávam iný vysledok a odmietam prístup zmeniť (v poriadku i to je možnosť)
❓sebarozvoj a alternatívne spôsoby liečenia beriem ako útratu, nie ako INVESTÍCiU DO SEBA (v poriadku i to je možnosť)
❓očakávam výsledky bez úsilia, alebo skúsim 1-2 dni a keď sa nedarí vzdávam sa, lebo ,,to nejde” (v poriadku i to je možnosť)
❓rád si hrám na obeť okolností a všetkých okolo (v poriadku i to je možnosť)
❓nechcem prevziať zodpovednosť (v poriadku i to je možnosť)
❓očakávam, že máte zázračnú paličku, ktorou ma za hodinu zbavíte všetkých nánosov, ktoré som neriešil 30-50 rokov, ideálne termín - ešte dnes, aby som už od zajtra nemusel nič urobiť a žiť šťastný život🙃

❓Nie som šťastný, že musím ,,toľko" zaplatiť za služby..

Pred cca štyrmi rokmi som si povedala, tak toto sú klienti, ktorí ku mne nepatria, jednoducho spolu nebudeme rezonovať. Nemám im čo ponúknuť🤷🏻‍♀️ rešpektujem a chápem, rýchlosť i rôznorodosť cesty každého z nás, avšak rešpektujem i seba, svoj čas, energiu a lásku, ktorú do svojej roboty vkladám. Nájdi rozdiel:
❓Potrebujem aby ste ma..
✅Chcem byť ..

HRANICE - som nesmierne vďačná, že vyššie popísané som si nastavila (a flexibilne obmieňam) tak, že ľudí s prístupom hore nepriťahujem🙏🏽🙏🏽😊 Ak i zablúdia ,,vyskúšať ma" na moju stránku, či soc.siete, dlho nepobudnú. Sami pocítia, že im nedám čo POTREBUJÚ🤷🏻‍♀️

Vieš si predstaviť, že by si si mohol/a v práci nastaviť, akí ľudia ťa budú vyhľadávať? Že ak robíš (pre mňa veľmi záslužnú prácu v obchode s láskou) budú k tvojej pokladni chodiť len vysmiati zákazníci, ktorí vedia pozdraviť? Alebo pracuješ na call centre a tebe sa dovolajú príjemní klienti, ktorí ak i riešia nejakú situáciu, nesprávajú sa ako nadradené hovädá? Sú tvoji klienti/ zákazníci, aký chceš aby boli? JE TO MOŽNÉ..

Pozri do zrkadla a spýtaj sa seba: Môžem ja chcieť ,,takých” klientov? Som ja tá vysmiata príjemná osoba k iným? Keď riešim problémy ja, ako pristupujem k ľuďom na call centre? Zaslúžim si hojnosť takýchto ľudí vôkol seba?

S láskou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM 🙂

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR