Imunitný systém a
multidimenzionálna podstata človeka

Zdravie ako prirodzený stav tela

Uvažovali ste niekedy o podstate komunikačného systému tela?

Prípadne o kyneziológii - testovaní svalov? Telu kladieme otázky a ono vyjadruje svojim pohybom súhlas či nesúhlas. Môžete sa postaviť, zavrieť oči, v ruke napr. držať potravinu a pýtať sa svojho tela, či je pre vás v túto chvíľu vhodná a telo odpovie nepatrným posunom vpred (odpoveď áno), alebo naopak, posunom vzad (odpoveď nie). Pocitovo akoby ste sa knísali. Veda až v posledných rokoch začína prijímať túto techniku ako jednu z možných a platných, pretože svet vedy je väčšinou založený na alopatických princípoch a pracuje len s jasne definovanou chémiou a sadou 3D pravidiel o chemických reakciách. To, čo alopatickej medicíne a vede chýba je informácia, že naše TELO VIE, ČO SA S NÍM DEJE A PREČO. Vedomie tela ďaleko presahuje doposiaľ známu chémiu krvi, či bunkovú štruktúru. Vedomie tela je unikátne navrhnuté na liečenie systému, ale nie lineárnym spôsobom, reaguje na MULTIDIMENZONÁLNU ENERGIU. Čo to je? ĽUDSKÉ VEDOMIE VYŠŠEJ ÚROVNE. Mohli by sme povedať, že v ľudskom tele sú dve vrstvy imunitného systému. Jednou vrstvou je vede a alopatickej medicíne známa chémia poskytujúca základnú obranyschopnosť tela, ktorú máme všetci bezpochyby funkčnú. Avšak aby plnohodnotne fungovala a dokázala bezchybne regenerovať naše telo aj pod množstvom náporov rôznych vírusov, fungusov, baktérií, emocionálnych či mentálnych záťaží, ktorým v aktuálnej dobe ako jednotlivci i ľudstvo čelíme, potrebuje spolupracovať s ďalšou vrstvou imunitného systému – multidimenzionálnou. Práve druhá multidimenzionálna časť nášho imunitného systému je oveľa silnejšia, nakoľko nepodlieha chemickým pravidlám a chemickým reakciám v tele. Táto vrstva liečebného procesu tela sa automaticky aktivuje spolu s rozširovaním nášho vedomia na určitom stupni a následne sa jeho sila len umocňuje. Nie je náhoda, že niektorí ľudia neboli chorí roky. Napr. sama som počas obdobia pandémie prijímala na stretnutia veľa ľudí, ktorých imunitu ochorenie skolilo, pričom moja druhá vrstva imunitného systému automaticky liečila a detekovala všetky potencionálne hrozby bez toho, aby moje telo ochorelo. Stav ,,chorá“ nepoznám už 6 rokov, maximálne mi môj vnútorný systém oznámi, že záťažových faktorov na telo je viac a nechám obe vrstvy imunitného systému činiť svoju prácu. Väčšinou im stačí noc, teda pár hodín, aby telo ,,upratalo,, všetko do pôvodného, prirodzeného stavu. Zdravie je prirodzený stav nášho tela.

Nepripadá vám zvláštne, že väčšina ľudí má funkčnú len 1. vrstvu - chemického imunitného systému, avšak keď ochorejú ani o tom veľakrát nevedia? Ich prvá vrstva totiž nedokáže povedať: ,,Zobuď sa, máš v tele životu ohrozujúci vírus či rakovinu, choď na testy!“ Pretože funguje len polovica imunitného systému.. jeho silnejšia druhá – multidimenzionálna vrstva je neaktívna a nepracuje. Prebudiť ju však môže a dokáže každý.

Môžeme dosiahnuť ľudské vedomie vyššej úrovne a tým umožniť druhej vrstve imunitného systému aby sa aktivovala?Aktuálne je zhruba 70% ľudí na základnej úrovni vedomia, 25% je na prebudenej úrovni vedomia, cca 4% ľudí sa nachádza v rozšírenej úrovni vedomia a 1% presiahlo multidimenzionálnu úroveň vedomia. To znamená, že druhá - multidimenzionálna vrstva imunitného systému funguje čiastočne u 4% ľudí a plne funkčná je u 1%.

Naše vedomie je komplexná sieť zapletených kvantových stavov, zložitá štruktúra vyššej dimenzie, ktoré spájajú a ovplyvňujú rôzne aspekty nášho bytia. Nie je náhoda, že sa často ľuďom v živote deje mnoho rôznorodých spletitých príbehov, prežívame rôznorodé emócie a pokiaľ sa už nejakú dobu bádavo rozvíjame, otvárame skladačky nášho detstva, objavujeme fragmenty našej duše v minulých životoch či rôznych dimenziách a časopriestoroch. Jeden deň sa cítime ako bohyne, ďalší ako zúfalci na začiatku cesty, následne máme deň, kedy všetko v ľahkosti plynie, potom máme chuť byť vegetariáni, ďalší mäsožravci, skúmame sexualitu z rôznych aspektov, milujeme, zachraňujeme, nenávidíme, hanbíme sa, bojíme, radujeme, kričíme, smejeme sa či plačeme. To sú časti, ktoré si často bežne uvedomujeme. Čo však naše časti ,,osobnosti“ či duše, ktoré si vôbec neuvedomujeme a na multidimenzionálnej úrovni nás ovplyvňujú z budúcnosti i minulosti? Návodov existuje mnoho – pomocou rôznych aktivácii, zasvätení, techník a v konečnom dôsledku hlavne rozvoj samotný je kľúč k otváraniu sa multimenzionálnemu vedomiu. Ako si otvárať vedomie pomocou rozvoja? Postupnou systematickou sondážou svojho vnútra, púšťaním nefunkčného, bádaním, kultiváciou ega i emočných reakcií, zvyšovaním energetickej gramotnosti a hlavne praktickým žitím princípov, ktoré sa na svojej ceste sebarozvoja naučíme. Vedieť, totiž nikomu multidimenzionálne vedomie neotvorí, ale naučiť sa ŽIŤ vedomé princípy už áno.

Ako ihneď a priamo podporiť funkčnosť nášho tela?

PRAKTICKÁ TECHNIKA: Vypi 2dcl vody, 5 min nato sa pohodlne posaď a začni dýchať NOSOM v rytme 4 dôb. Nádych (5 s) – zadržanie dychu (5 s) – výdych (5 s) – zadržanie dychu (5 s) a znova po dobu cca 5 min. Časom môžete zvýšiť časový priebeh jednotlivých dôb i cvičenia samotného, avšak sám/a zistíš, že 5-5-5-5 po dobu 5 minút bude na začiatku viac než dosť. Telo si práve počas doby zadržania dychu začne sťahovať kyslík z vody, ktorú sme na začiatku cvičenia vypili a tým sa telo naučí časom využívať viac kyslíka, ktorý je jeho prirodzenou súčasťou😊

Vďačnosť za článok môžeš vyjadriť zdieľaním a šírením vedomia ďalej.

S láskou
Sany Asia🤍

Tu nájdeš článok o efektívnom pohybe vedomia medzi jednotlivými úrovňami reality.

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM 🙂

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR