Vzostup vedomia mužov

Rozvoj a prebúdzanie

Posledné obdobie pozorujem hromadný nárast vedomia mužov. Nieže by muži nejakým spôsobom boli pozadu, skôr sa jedná o fakt, že muží majú veľakrát omnoho lepšie spracované témy základných energetických centier ako my ženy. Často to my ženy nevnímame a opomíname ich rozvoj, ktorý zväčša plynie tou jednoduchou priamou a lineárnou cestou bežného života, avšak nám sa môže zdať, že stagnujú nakoľko odmietajú témy vyšších energetických centier - duchovné.

Ako vieme, všetko je o rovnováhe, preto duchovný rozvoj mužov je priamo úmerný rozvoju zemskému u žien. Čo to znamená? Téma sexuality, prijímania vlastného tela, sebavyjadrenia, pustenia kontroly, zabezpečenia vlastnej istoty posúva vášho partnera v témach otvárania srdca, intuície, zodpovednosti či sebapresadenia a napojenia sa na vyšší Zdroj energie. Veľakrát máme tendencie mužov do rozvoja tlačiť, pretože máme pocit, že bez neho nám nestačia, nie sú dosť dobrí alebo sa jednoducho bojíme, že stratíme spoločnú niť života, ktorá sa môže pretrhnúť, keď jeden z partnerov kráča omnoho rýchlejšie, či razantnejšie ako druhý. Pozor, toto je veľmi nebezpečný fenomén, kde máme tendencie odmietať mužov ako ,,slabší alebo jednoduchší druh" a následne ich poučovať, čo by ako mali. O tomto skutočne bezpodmienečná láska nie je. Tomu sa hovorí šikana.. 

Muži sa na globálnej prebádzajú, a to hromadne. Kedysi pomer ľudí, ktorí navštevovali moje kurzy bol žena-muž 90 na 10. Aktuálne je to tak 70 na 30, čo je veľmi osviežujúce a oceňujú to čoraz viac aj ženy. Pokiaľ ženy zvládnu ženské kruhy, je čas na kruhy kolektívne 🙂 Veľmi veľa mužov aktuálne vyhľadáva rôzne druhy terapií, dávajú si robiť výklady, či chodia na rôzne ceremónie a rituály. Z mojej skúsenosti práve ceremónie a rituály pôsobia najefektívnejšie na mužov a rýchlo ich posúvajú vpred. Z môjho energetického pozorovania vnímam, že dokážu rituálmi a ceremóniami robiť až kvantové skoky vo vedomí. Čím to je? Sú stále dostatočne racionálne zameraný, to znamená to, čo dokážu vidieť a uchopiť do ruky, mať ako hmatateľný dôkaz, mozog dokáže spracovať či pustiť jednoduchšie. A iniciačné rituály mali muží vo všetkých starovekých civilizáciach od nepamäti za jeden z najväčších nástrojov na rozvoj.

Tým, že si ako ženy vstupujeme do svojej sily a hodnoty, dávame doma, i keď len podvedome najavo, že nikoho nepotrebujeme v zmysle závislosti, avšak napriek tomu doma s partnermi stále tvoríme páry. Milé dámy, nám stačí zamerať sa na seba, následne jednoducho BYŤ v prítomnosti svojho muža, milovať sa s ním - prepájať a tým mu dávame oveľa viac, ako buzeráciou, čo by mali podľa nás robiť. Čo sa aktuálne na kolektívnej úrovni deje? Muži začínajú vnímať nárast sily partnerky a prirodzene ich to ťahá rovnakým smerom (zväčša..) Pozor to, že píšem ako sa otvára vedomie mužov nenasvedčuje tomu, že ich teraz každý večer nájdete v tureckom sede meditovať pri vonnej sviečke. Veľakrát to navonok nemusí byť ineď viditeľné. Aké nebadané drobnosti môžete aktuálne pozorovať na správaní mužov?

🔎sú ochotnejší vypočuť si vaše zážitky z kurzov, či čo ste si prečítali v rozvojovej literatúre

🔎nesmejú sa vám a nedehonestujú, že sa rozvíjate aj duchovným smerom 

🔎sú ochotní vám kúpiť napr. minerály, pobyt, hoci môžu prezentovať, že im sami neveria

🔎alebo ich sami nosia či navštevujú

🔎zaujímajú sa viac o svoje telo či stravu

🔎čítajú rozvojovú literatúru alebo sledujú niekoho motivačného na soc. sieťach 

🔎pýtajú sa vás - ako to vnímate vy, čo je znakom, že začínajú viac vnímať silu ženskej intuície 

🔎spoznávajú viac emócie a už pred ženskými emóciami neutekajú, skôr vytvárajú bezpečný priestor

Pokiaľ si žena a máš pocit, že sa tvoj muž nerozvíja, môže to byť zdanie a niekedy to len učí dôležitej cnosti - trpezlivosti. Spomeň si nato, že sme darkyňami života, aj rozvoju v rámci páru môžeme darovať život najprv my 🙂 Možno to máte doma úplne naopak, aj to je v poriadku. Jednoducho niekto začne a druhý sa pridá. Alebo aj nie.. každý má slobodnú vôľu.

S láskou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR