Vízia novej Zeme

Vývoj planéty Zem

S vývojom života na planéte Zem sa vyvíjajú aj ľudské civilizácie a jednotlivci. Teraz na začiatku veku Vodnára - počiatku nového Platónskeho roka sa nachádzame v zlomovom období, kedy dochádza postupne k rozpadu, smrti a kolapsu starého nefunkčného systému ➡️ stará západná civilizácia s demokraciou, ktorý bude postupne nahradzovaný novou civilizáciou, nazývam ju Nová Zem🌐 alebo rada i Farebná dúhová Zem🌈

Deje sa tak v súlade s duchovným vývojom a ovulačným cyklom planéty Zem a Vesmíru (nie len my ženy ovulujeme😝) S nastupujúcou Novou Zemou🌐 je spojený aj duchovný vývoj na kolektívnej úrovni, ktorý už teraz prebieha a veľa ľudí sa tzv. prebúdza. Dostali sme čas sa prebudiť čo najviac do roku 2025, kedy príde k transformačnému bodu zlomu. Keď to zveličím - po národnom obrodení, ktoré prebiehalo od konca 18., v priebehu 19. storočia a bolo zavŕšené na začiatku 20. storočia vznikom samostatného štátu a teraz, ale už aj na globálnej úrovni☝🏼 prebieha duchovné obrodenie a aj Český a  Slovenský národ je v tomto hlavnom vývojovom prúde, pretože duchovné epicentrum sa presunulo z Tibetu k nám, ako som pred pár rokmi avizovala. V priebehu tohto procesu pribúda prebúdzajúcich sa, vediacich a postupne vedomých ľudí, ktorí hľadajú a vytvárajú základy novej civilizácie, ktorá bude v súlade so zákonmi prírody a Stvorenia po ,,veľkom odklone vedomia”.

Nová spoločnosť nebude mať ❌vodcu ani ❌vládu v podobe ❌hierarchie..tieto prežité systémy už poznáme a akosi nefungujú a nezodpovedajú vývoju planéty a ani človeka. Po skutočnom otvorení tvojho srdca dôjde k transformácii do novej úrovne duchovného poznania a vznikne nový vývojový druh HOMO Aquarius. Budú vôkol nás komunity ľudí, ktorí budú načúvať svojmu vnútornému hlasu (intuícia a prapodstata), ctiť svoju INDIVIDUALITU, SLOBODNÚ VOĽU a prúdiacu energiu LÁSKY, ktorá všetko prepája v jednotu.
Náš život bude riadiť naše srdce a nie náš mozog, ten je iba nástrojom. Keď k tomu príde, ucítiš to, nie len budeš vedieť😉

Vďaka našim predkom sme sa dozvedeli o možných negatívnych víziách, ktorými môže ľudská civilizácia v priebehu priemyselného a následne digitálneho sveta prejsť. Vďaka kolektívnemu duchovnému rozvoju ľudstva už nemusíme tieto negatívne vízie nasledovať a naplniť ich, ale môžeme hľadať a vytvárať Novú Zem🌐 NAJPRV☝🏼 v našich mysliach a následne v komunitách, skupinách rovnako zmýšľajúcich vedomých ľudí a realizovať v praxi. S polovičkou Matúšom takúto komunitu budujeme. Bude predstavovať pravý opak týchto ,,digivízií” a teda bude plne sebestačná, nezávislá a v úplnom súlade s prírodou a Matkou Zemou🌐 Je veľká výzva pre všetkých, ktorí chcú priložiť svoje srdce k dielu a zabezpečiť si miesto v srdci prírody. Postupne sa všetci, ktorí tu chceme zotrvať a spolutvoriť Novú Zem, potrebujeme vymaniť zo závislosti na súčasnom systéme a strachu z budúcnosti, zjednotiť sa, prípadne prepojiť, nájsť, pomenovať a vytvoriť základné piliere Novej spoločnosti.

Komunitné centrum Ja som láska🤍 v srdci prírody už kvitne na strednom Slovensku do Novej Zeme🌐 Pokojne nás kontaktuj pokiaľ cítiš, že nám vieš s čímkoľvek byť nápomocný.

S láskou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR