Zmeny lunárnych uzlov 22.1.22

A témy, ktoré prinesú najbližších 18 mesiacov

Osi lunárnych uzlov (tentokrát Škorpión a Býk) spájajú vždy 2 rôzne prístupy ➡️ 2 diametrálne odlišné spôsoby riešenia rovnakého problému. Oba možno vyšponovať do krajností na jednom či druhom konci spektra. Alebo nájsť vyrovnanú strednú hodnotu naša obľúbená ROVNOVÁHA☯️ Náš jasný cieľ🙂 Na rovinu si ale povedzme, že tento cieľ nedosiahneme bez toho, aby sme sa pohrali s patologickými extrémi na jednej aj druhej strane. Niekto aj hore - dole a až potom sa - možno - upokojíme niekde uprostred🧘🏻‍♀️

Čo bude ústrednými témami medzi uzlami - Škorpiónom a Býkom? Otázka ISTÔT A STABILITY a (pokiaľ možno nemennej) stálosti. Ľudia milujú istoty➡️ keď majú v banke 50tisic myslia si že majú istotu, keď majú partnera 10 rokov myslia si že majú istotu. Keď majú strechu na hlavou nie v podnájme - istota, práca zamestnanca - istota, poistenie zdravia - istota…mohla by som pokračovať 😁Lenže kde sú istoty tak trošička zlenivieme v starom dobrom komforte a niekedy i zabúdame na posun vpred.. veď💁🏻‍♀️,,istota” a keď sa náhodou tá istota zatrasie juuuuuj to je strachu a úzkosti.

V nasledujúcich 18 mesiacoch sa vďaka konštelácii uzlov pokúsime opustiť svoje existenciálne úzkosti. Dovolíme si uvoľniť kŕčovité zovretie našej mysle i tela, vzdať sa konceptu trvalého ohrozenia a nutnosti neustálej pohotovosti. Zbavíme sa ➡️ toxických strachov z nepochopenia či odmietnutia, zrady, viny, pomsty, neodpustenia a i strachu z toho, že keď niekto zahliadne ,,špinu” na dne našej duše a dôjde mu, že toto je naša pravá podstata, ktorú v snahe o prežitie starostlivo skrývame a maskujeme🎭

V ideálnom prípade, keď všetko pojde ľahko bude to príjemná cesta na ktorej nás čaká nájdenie pokoja a vyrovnanosti jednoduchého bytia. Na ceste by sme mali dospieť do okamihu uvedomenia si seba samého a svojej nespochybniteľnej ceny v podobe, v akej sme práve teraz a v ktoromkoľvek okamihu, bez nutnosti čokoľvek či komukoľvek dokazovať (aj samým sebe). Možno sa konečne dočkáme doby kde sa ľudia nebudú sťažovať a budú sa radovať z krásy života vôkol seba 😍

Znie to utópia? Áno, napísala som „v ideálnom prípade“... 😁 toto je moj ideový program na nasledujúcich 18 mesiacov. Vieme, že svet nie je ideálny. Premisa o tom, že najprv extrémy, potom možno priblíženie sa rovnováhe, platí podľa mojho hesla➡️ každý má inú rýchlosť. Niekoho si može pochutnávať v extrémoch niekto sa už motá okolo rovnováhy.
Extrémom Býka, na ktorý si v nadchádzajúcom období bezpochyby siahneme, budú témy:
📍uzavretia sa do seba a obáv čokoľvek zdieľať
📍strach o peniaze a o kolaps finančných istôt, o stratu zamestnania, strach, že nebudem mať na to uživiť rodinu, hypotéku
📍intenzívne pocity spoločenskej nerovnosti a roztvárajúcich sa nožníc medzi ,,bohatými”, ktorí veselo dvíhajú ceny komodít na ktorých sme závislí, ako benzínu, plynu, elektriny.. (stále sa nikto nepýta prečo práve teraz keď by mohli prižmúriť oči vo ,,svetovej kríze”) a ,,chudobnými” ktorí doplácajú na svoje nespracované finančné podvedomie.

Takže potom, čo nás to pošle vľavo i vpravo, viac či menej a na vlastnej koži zažijeme strachy aj silu Škorpióna i Býka, začne sa pomyselná šípka nášho bytia zastavovať okolo vytúženého stredu... a bude akurát tak čas na ďalší prestup osi lunárnych uzlov.

Čaká nás krásna cesta a uvidíme aké hry nám prinesie🤍 Vždy si spomeniem, že je to hra, ani pri človeče nezlob predsa neupadneme do depresie ak 20kôl za sebou nehodíme 6🎲aby som sa dostala z domčeka, jednoducho stále verím, že TERAZ UŽ to pôjde…

S láskou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR