Energetické vplyvy vôkol nás

(1.časť)

Jednoduchý článok o zvedomení rôznych energetických vplyvov vôkol nás. Časť toho, čo na nás vplýva a na čo súčasne vplývame i my↔️↕️

✅STRAVA – hovorí sa ,,Sme to, čo jeme.." a má to čosi do seba. Výber jedla podmieňuje našu energiu a vitalitu alebo chorobu a stagnáciu. Každá potravina alebo (p)-otravina má svojho ducha a energiu, ktorá sa po skonzumovaní stáva našou vlastnou

✅PENIAZE - toto si mnoho ,,duchovne" zameraných ľudí nerado priznáva, avšak častým a hlavne denným ukazovateľom rovnováhy dávania a prijímania ako i sebahodnoty je práve hmota vo forme peňazí. Platí to i naopak, vyjadrujeme nimi taktiež úroveň svojho vedomia a to do akej miery dokážeme energiu vo forme peňazí posielať vedome do sveta, taká sa nám často vracia. Spôsobom narábania a používania peňazí na nás značne vplýva ako i my vplývame na ne.

✅PROSTREDIE VOKOL NÁS - všetko má svoju energiu i ducha, preto by obsiahnutie prvkov v našom okolí malo byť v rovnováhe. Dnes nežijeme v dobe, kde dostaneme na narodeniny sklenenú rybu z ktorej musíme ďalších 20 rokov utierať prach v sekretári. Pokiaľ s nami niečo nerezonuje, môžeme to darovať, predať alebo vyhodiť.

✅ELEMENTY - medzi piatimi elementmi existujú tesné vzájomné vzťahy, ktoré možno charakterizovať ako vzájomné rodenie a vzájomné ovplyvňovanie za prirodzených podmienok a vzájomné podmaňovanie a vzájomné ponižovanie za neprirodzených podmienok. Vzájomným rodením a ovplyvňovaním sú koordinované funkcie rôznych systémov a udržiavaná rovnováha. Podmaňovaním a ponižovaním je možné vysvetliť neprirodzené zmeny a možno podľa nich predpovedať problémy. 
       💦voda
       🔥oheň
       🪨zem🌹
       🪵drevo
       🍴kov

✅VZŤAHY (nevedomé vzťahy sú často najväčšou čiernou dierou našej energie) – často v nich ľudia hrajú nakódované hry o energiu - objatia, hry o ,,ja mám pravdu“, dotyky, myšlienky, slová vysielané k iným, posudzovanie, nevyžiadané rady, neautenticita, zasahovanie do slobodnej vôle, nezmyselné rozprávanie, energetický parazitizmus 

✅PRÍRODA – najlepší energy booster a bezplatný. Aká časť prírody harmonizuje a liečivo vplýva na jednotlivé čakry?
    🔴koreňová čakra (zem – minerály všeobecne - všetky čakry)
    🟠sakrálna čakra (voda)
    🟡čakra solar plexu (Slnko)
    🟢srdcová čakra (lesy, zeleň, kvetiny, zvieratá)
    🔵krčná čakra (denná obloha)
    🔵čakra 3.oka (nočná obloha + Mesiac)
    🟣korunná čakra (vrcholy hôr)

2.časť čoskoro

S láskou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR