Imbolc

Sviatok svetla, nádeje a nových začiatkov

Niečo k blížiacemu sa sviatku svetla, nádeje a nových začiatkov ➡️ Imbolc sa nachádza medzi zimným slnovratom a jarnou rovnodennosťou. Oslavuje sa v predvečer 1. alebo 2. februára. Svetlo symbolizuje vracajúce sa Slnko a oslava blížiaceho sa konca zimy, pokračovanie života po dlhom spánku a odpočinku. Imbolc spadá do obdobia, kedy svetla pribúda, noci ubúda a semienka v zemi sa začínajú chystať na príval jarnej energie. Zima začína pomaly slabnúť... 

Čo môžeš počas 1. - 2. februára urobiť?
➡️Upratať celý dom, vytriediť staré veci, vyhádzať či darovať nepotrebné. Poriadne vyvetrať, aby mohla prísť nová, čistá, už takmer jarná energia. Môžeš vyčistiť priestor vonnými sviečkami, vykurovadlami alebo vonnými olejmi. 
Pokiaľ tvoríš doma domáci energetický kruh v súlade s rokom, môžeš si vytvoriť nový energetický kruh.
➡️Dať si očistný kúpeľ, alebo studenú sprchu alebo ak máš odvahu aj kúpeľ v prírode. Môžeš si dať vaňu s epsomskou alebo himalájskou soľou, aby si sa energeticky aj fyzicky očistil/a.
➡️Môžeš tvoriť čokoľvek, čo si praješ a využiť tak prebúdzajúcu sa energiu na tvorbu toho, čo chceš v tomto roku zhmotniť. Imbolc je ideálny čas na začiatok nových projektov ➡️cez sviečku môžeš požiadať o rozdúchanie plameňa našej inšpirácie alebo o podporu plodnosti.
➡️Elektronicky sa môžeš poodstraňovať so skupín, kde už nepatríš alebo ktoré nie sú ani aktívne a ty si stále spätý/á s členmi. Vymazať staré kontakty, vytriediť fotografie či konverzácie ktoré sú už uzatvorené či ukončené.

Môžeš si vytvoriť vlastný spôsob oslavy alebo očisty. Stačí sa nacítiť do toho, čo sa deje v prírode a čo sa deje v tebe a čo tvoja duša práve potrebuje.

S láskou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR