Energo-letter 2/2024

Energetické míľniky a predikcie tém

Ďalšia praktická ucelená nápoveda dôležitých energetických míľnikov na celý mesiac, vplyvov a ich tém, ktoré odporúčam poznačiť si do diára a zvedomovať. 

Čo nás vo februári čaká a neminie?
Tento mesiac môžeme postrádať čiastočne živel ohňa, čo sa zrejme prejaví cez letargiu a nevôľu sa hýbať vpred. Môžeme mať pocit, že stagnujeme a sme menej dynamickí než zvyčajne. Je to postrádaním energie ohňa a prináleží k februáru 2024, čiže buďte k sebe láskaví. Hlavne tí z vás, ktorí majú bežne obrovské tempo. Živel vody na tom bude tiež poslabšie, čo sa prejaví pocitom ,,ochladenia vo vzťahoch". Inak február bude celkom pokojný a zároveň nás prevedie hlbokými procesmi. Naše ego sa nás može snažiť dostať na 2 smeroch - buď ,,sme tí najlepší a nik lepší niet.." alebo ,,nonstop spochybňovanie - nemohol som to urobiť lepšie??"

1️⃣LUNÁRNE ENERGIE
NOW 9. február v znamení Vodnára (ako súčasť vrcholiaceho galaktického maratónu  - viď nižšie)
SPLN 24. február v znamení Panny presne o 13:30 (vhodné nabíjanie minerálov a začiatok pôstu/očisty)

2️⃣PLANETÁRNE POHYBY
Sme bez akejkoľvek retrográdnej planéty, čo značí, že sa môžeme venovať technikám prítomnosti a nič nás nebude viesť smerom k hĺbaniu v predošlým zážitkoch z detstva či minulosti.

3️⃣GAP (galaktické aktivačné portálové dni)
4. február - 13. február
- galaktický aktivačný maratón, ktorý sa nám v zrýchlenej fáze oproti jednotlivým GAP dňom dáva možnosť transformovať ,,pomocou blesku" čokoľvek pre náš rozvoj podstatné - i zvedomovať...čiže buďme vnímaví a pozorní ako reagujeme. Pýtajme sa sami seba: Prečo takto (ne)reagujem? Čo mi to spúšťa? Navyše skoro celý maratón portálových dní sa nesie v duchu ubúdajúcej Luny, čo značí že budeme veľa púšťať. Využime tieto dni na pohľad do seba v intenciách vonkajšieho sveta, pretože maratóny máme tento rok len 2 a ďalší ihneď v marci. Keď si maratón rozdrobíme na drobné, riešenie týchto tém bude vhodné a podporené:
5.2.24 liečenie ženskej rodovej línie a vzťahu s mamou
6.2.24 NEvhodný deň na spirituálnu ,,prácu", cestovanie či prijímanie nových dôležitých rozhodnutí
7.2.24 skvelý deň na SEBA-starostlivosť a zameranie na seba
8.2.24 silný deň pre mužov na zvedomovanie deštruktívnych vzorcov 
11.2.24 super deň na kreatívne tvorenie v akejkoľvek oblasti
12.2.24 spájanie mužskej a ženskej energie
13.2.24 môže priniesť náhle zmeny

4️⃣KOZMICKÉ UDALOSTI a iné PORTÁLOVÉ DNI
22.2.24
budeme sa rozhodovať či ísť starým známym systémom/ vzorcom správania ale zvolíme novú cestu

 + Ako som spomínala minulý mesiac od 20. januára sa stretáva Pluto v Vodnárovi so Slnkom, čo značí nové cca 20-ročné obdobie. Pluto ovplyvňuje masy a kolektívy a nasmeruje našu pozornosť viac na komunity, ale keďže sa pohybuje pomaly, nejaký čas potrvá, kým to v pravý čas to všetci pocítime, hlavne na sociálno-politickej úrovni.

Až do júna pre nás stále platia i energie čiernej Luny a teda témy - perfekcionalizmu, posunu sexuality, odpočinok vs. práca a čistoty. Viac o nich nájdeš tu.

Pokiaľ žijeme v súlade s vonkajšími energiami, dovoľuje nám to veľakrát pustiť, transformovať či jednoducho plynúť v danom období s väčšou ľahkosťou. Samozrejme odporúčam poznačiť si i pre teba ten najdôležitejší míľnik, kedy sa Slnko vracia tam, kde začalo pred rokom a tým sú tvoje narodeniny.

S láskou
Sany Asia🤍

Chceš sa dostať do svojej hĺbky, pocítiť čo je to jemnohmotná energia?

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR