Psychosomatika úrazu

odkazy duše

1. časť psychosomatiky A-H
2. časť psychosomatiky CH-P
3. časť psychosomatiky R-Z

Skutočne nič sa nedeje náhodou, všetko má určitý zmysel a synchronicitu. Sme ochotní sa na ňu bližšie pozrieť? Menšie i väčšie úrazy či narazenia značia, že nám naša duša čosi propomína. Môže to byť čokoľvek, čo sme v našom uponáhľanom živote opomenuli, či prehliadli. Pripájam nižšie zoznam častí tela a tém, ktoré sa nám urgentne hlásia na preskúmanie cez drobné či väčšie úrazy.

➡️tvár – strata „tváre“ a autentickosti,
Kde nehovoríš či nežiješ svoju pravdu?

➡️krk – schopnosť zvládať vlastné omyly
Obviňuješ sa, keď ti niečo nevyjde ako túžiš?

➡️oči – schopnosť vidieť realitu
Vnímaš realitu vôkol teba zahrňujúc i ostatných, alebo len svoje predstavy či očakávanie akoby by malo niečo vyzerať?

➡️rebrá – zvládanie samoty, otvorenosť druhým, schopnosť sa radovať, vnímanie seba
Ako sa vnímaš? Bojíš sa samoty? Si otvorená/ý druhým, alebo radšej nie lebo sa bojíš, že o nich prídeš? Prežívaš dostatok radosti v živote?

➡️bedrá – finančná istota, zabezpečenie prežitia na elementárnej úrovni
Máš pocity nedostatku v oblasti hojnosti? Prejavuješ dostatok vďačnosti zato, čo máš?

➡️zápästie - prijatie druhého človeka, dôvera v ľudí, schopnosť komunikovať a držať dohody
Dôveruješ iným? Prijímaš ich aký sú? Zaväzuješ sa k dohodám, ktoré následne nie si schopná/ý dodržať?

➡️prsty
•ukazovák – ego a strach
•palec – starosti a myslenie
•malíček – predstieranie
•prostredník – zlosť a sexualita
•prstenník – vzťahy a smútky

➡️lakeť – životný priestor
Je tvoj životný priestor či pracovné prostredie skutočne také, aké ho túžiš mať?

➡️ramená – ako nesiem svoje povinnosti, životný nadhľad
Nesieš len svoje ,,ťažoby" alebo preberáš zodpovednosť i za druhých? Máš v živote dostatočný nadhľad?

➡️ruky všeobecne – kontakt so svetom, uzatvorené srdce či náruč, prílišné zapájanie sa do všetkého
Udržuješ zdraví vzťah so svetom a dôveru, že všetko plynie ako má? Máš oblasť v živote, kde sa až prepríliš angažuješ, hoci to nie je nevyhnutné? Uzatvoril/a si svoje srdce? Pokiaľ áno, čo bolo príčinou?

➡️nohy všeobecne – schopnosť pohybu, budúcnosť ako výzva, strach z budúcnosti
Máš strach z toho, čo ti prinesie budúcnosť? Čaká ťa v budúcnosti väčšia výzva - výstup z komfortu, ktorý už dlhšie odkladáš? (zmena práce, ukončenie určitého vzťahu, zmena bývania..)

➡️kolená - zatvrdnuté názory, neústupnosť, neochota si priznať svoje chyby
Stále si trváš len na svojom a nie si ochotná/ý sa otvoriť novým názorom? Máš problém sa ospravedlniť, prijať zodpovednosť, alebo si priznať zlyhanie?

➡️členky - ako cítim stabilitu vo svojom živote
Cítiš stabilitu vo svojom živote? Aké sú tvoje istoty na ktorých lipneš?

➡️chrbtica - spojená s našou minulosťou, očakávania naúod druhých, vyrovnanosť s vlastnou zodpovednosťou
OČakávaš od druhých, čo sám v určitom aspekte nečiníš? Očakávaš, že všetci budú myslieť a konať ako ty? Niekto má na teba príliš veľké očakávania a ty sa ich snažíš neustále napĺňať? Máš oblasti života, kde si plne neprebral zodpovednosť za jeho vedomú tvorbu?

Vo všetkom, čo sa nám udeje, je hlbší zmysel, účel a smerovanie – niekde v mystickej sfére, ktorá riadi udalosti života, môžeme nájsť smerovanie, keď začneme vnímať, že nič sa nedeje bez príčiny. Neznamená to, že už sa nám žiadna menšia nehoda nepritrafí, ide o to dešifrovať jej význam skôr, než ju vesmír na naše prebudenie použije vo väčšom merítku.

S láskou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR