Emanácia

Časť našej duše z hviezdnych systémov

Pojem emanácia budem používať v najbližšom období vo viacerých článkoch ako i aktiváciach. Emanácia vo všeobecnosti pomenováva časť našej duše, ktorá v sebe nesie hviezdnu identitu. Tvoja duša totiž s najväčšou pravdepodobnosťou neprebývala len na Zemi, ale po mnoho inkarnácií bola súčasťou iných hviezdnych systémov, prípadne ti jej posolstvo odovzdali ,,rodičia” v DNA.

Človek v sebe zvyčajne može niesť až cez 20 rôznych emanácií, pričom niektoré časti dominujú nášmu životu viac, niektoré menej, čo zvyčajne závisí od počtu inkarnácií. Globálne platí jednoduchá rovnica➡ vačší počet inkarnácií 🟰 väčšej intenzite prejavu emanácie v sebe.

Tak ako majú ľudia na Zemi isté zvyky, nástroje, kultúry podobenstvá, zmýšľanie či prístup k emóciám, tak ich nesú (samozejme v odlišných podobách) i emanácie našich častí - teda zápisy zo životov na iných planétach. Majú svoje + i - z ohľadom na život na Zemi. Keď ich pochopíme a uchopíme smerodajné v praxi, odokryjú nám silu našich nevídaných možností.

✅Ako sa prejavujú?
✅V čom nám život uľahčujú?
✅Kedy možu ostať nepochopené a pôsobiť ako príťaž?
✅Ako využiť ich silu?

To všetko a viac na mojej platforme s rozšíreným obsahom nájdeš tu

S láskou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR