Retrogradita planét 2023

Čo prináša do nášho života?

Čo prináša RETROGRADITA PLANÉT do našich životov?

Niekedy máme v živote pocit, že veci nejdú ako by sme si ich predstavovali. Akoby sme jedno obdobie urobili 20 krokov vpred a následne 15 vzad. Keď sedíme v rýchliku a prechádzame pomaly idúci vlak, taktiež môžeme nadobudnúť dojem, akoby vlak išiel naspäť - vieme však, že to nie je pravda. Reálne spätný chod vo vesmíre neexistuje...len stagnácia ,,odumieranie". Astrológia vychádza pri sledovaní slnečnej sústavy z geocentrického pohľadu - zo Zeme (ktorý nie je úplne ,,presný" je mierne obmedzujúci) ..každopádne je to ten ,,najaktuálnejší" pohľad aký zatiaľ potrebujeme mať sprostredkovaný pre pochopenie a vývoj. Práve počas retrogrády máme pocit, že galaktický majstri - planéty vôkol nás sa určitú dobu pohybujú akoby opačne, aj keď v skutočnosti len maximálne spomalia svoj chod vpred. Tento jav nazývame RETROGRADITA PLANÉT. Retrográda je potrebná aby z nás energeticky vytiahla ,,tiene a nefunkčnosti." V retrográdnom období môžeme mať pocit, že napriek tomu že sme urobili 3000 krokov vpred za posledné mesiace nášho rozvoja, počas retrográdu ich robíme 6000 vzad☺️ Je to len naše pojímanie, tie kroky ,,vzad" sú potrebné, aby sme vedeli, kde sme niečo opomenuli a mohli ísť do väčšej hĺbky. Čo je pre nás dôležité v praktickom živote - zvedomiť si tieto dni a prijať ich ako ,,normálnu" súčasť nášho vývoja -  preto odporúčam poznačiť si retrogrády do kalendárikov.

MERKÚR retrográdny ➡️ pretrváva už od 2022 - 18.1.2023; 21.4. - 15.5.2023 (24 dní) ; 23.8.- 15.9. (23 dní); 13.12. - pretrváva až do 2024

VENUŠA retrográdna ➡️ 23.7. - 4.9.2023 (43 dní)

MARS retrográdny ➡️ pretrváva už od 2022 - 12.1.2023 

JUPITER retrográdny ➡️ 4.9.2023 - pretrváva až do roku 2024

SATURN retrográdny ➡️ 17.6. - 4.11.2023 (139 dní)

URÁN retrográdny ➡️ pretrváva už od 2022 - 22.1.2023; 29.8.2023 - pretrváva až do roku 2024

NEPTÚN retrográdny ➡️ 30.6. - 6.12.2023 (159 dní)

PLUTO retrográdny ➡️ 1.5. - 11.10.2023 (163 dní)

CHIRÓN retrográdny  ➡️ 23.7. - 19.12.2023 

Priamy pohyb planét je mimo uvedených dátumov. V budúcom článku si budeš môcť prečítať aký energetický vplyv na náš život má retrogradita jednotlivých planét konkrétne. Odporúčam poznačiť si aj GAP dni roku 2023, ktoré ti môžu byť na ceste posunu vpred taktiež nápomocné.

S láskou
Sany Asia🤍

🔸Energie retrográdneho Merkúra tu.

🔸Energie retrográdnej Venuše a Marsu tu.

🔸Energie retrográdnehoJupiteru.

🔸Energie retrográdneho Uránu.

🔸Energie retrográdneho Neptúna.

🔸Energie retrográdneho Pluta tu.

🔸Energie retrográdneho Chiróna tu.

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR