Retrogradita planét 2023

Čo prináša retrogradita do nášho života?

Čo prináša RETROGRADITA PLANÉT do našich životov?

Niekedy máme v živote pocit, že veci nejdú ako by sme si ich predstavovali. Akoby sme jedno obdobie urobili 20 krokov vpred a následne 15 vzad. Keď sedíme v rýchliku a prechádzame pomaly idúci vlak, taktiež môžeme nadobudnúť dojem, akoby vlak išiel naspäť - vieme však, že to nie je pravda. Reálne spätný chod vo vesmíre neexistuje...len stagnácia ,,odumieranie". Astrológia vychádza pri sledovaní slnečnej sústavy z geocentrického pohľadu - zo Zeme (ktorý nie je úplne ,,presný" je mierne obmedzujúci) ..každopádne je to ten ,,najaktuálnejší" pohľad aký zatiaľ potrebujeme mať sprostredkovaný pre pochopenie a vývoj. Práve počas retrogrády máme pocit, že galaktický majstri - planéty vôkol nás sa určitú dobu pohybujú akoby opačne, aj keď v skutočnosti len maximálne spomalia svoj chod vpred. Tento jav nazývame RETROGRADITA PLANÉT. Retrográda je potrebná aby z nás energeticky vytiahla ,,tiene a nefunkčnosti." V retrográdnom období môžeme mať pocit, že napriek tomu že sme urobili 3000 krokov vpred za posledné mesiace nášho rozvoja, počas retrográdu ich robíme 6000 vzad☺️ Je to len naše pojímanie, tie kroky ,,vzad" sú potrebné, aby sme vedeli, kde sme niečo opomenuli a mohli ísť do väčšej hĺbky. Čo je pre nás dôležité v praktickom živote - zvedomiť si tieto dni a prijať ich ako ,,normálnu" súčasť nášho vývoja -  preto odporúčam poznačiť si retrogrády do kalendárikov.

MERKÚR retrográdny ➡️ pretrváva už od 2022 - 18.1.2023; 21.4. - 15.5.2023 (24 dní) ; 23.8.- 15.9. (23 dní); 13.12. - pretrváva až do 2024

VENUŠA retrográdna ➡️ 23.7. - 4.9.2023 (43 dní)

MARS retrográdny ➡️ pretrváva už od 2022 - 12.1.2023 

JUPITER retrográdny ➡️ 28.7. - 24.11.2023 (119 dní)

SATURN retrográdny ➡️ 4.9.2023 - pretrváva až do roku 2024 (118 dní)

URÁN retrográdny ➡️ pretrváva už od 2022 - 22.1.2023; 29.8.2023 - pretrváva až do roku 2024

NEPTÚN retrográdny ➡️ 30.6. - 6.12.2023 (159 dní)

PLUTO retrográdny ➡️ 1.5. - 11.10.2023 (163 dní)

CHEIRÓN retrográdny  ➡️ 23.7. - 27.12.2023 (157 dní)

Priamy pohyb planét je mimo uvedených dátumov. V budúcom článku si budeš môcť prečítať aký energetický vplyv na náš život má retrogradita jednotlivých planét konkrétne. Odporúčam poznačiť si aj GAP dni roku 2023, ktoré ti môžu byť na ceste posunu vpred taktiež nápomocné.

PS: Už najbližšie dni sa môžeme vydať na spoločnú cestu do hĺbky našich myslí a duší za láskavými vzťahmišťastnou mysľou - programy, ktoré zmenili život už tisíckam účastníkov.

S láskou 

Sandra🤍