Pečeň a žlčník

Centrum pružnosti a flexibility (1.časť)

Ako som už spomínala v článku pre rok 2024 pečeň a žlčník budú ústrednou témou pre mnohých ľudí, tak sa na ne poďme pozrieť.

Žlčník a pečeň môžeme obrazne vnímať ako továreň - pečeň a hneď vedľa nej sklad - žlčník. Pečeň produkuje silnú tráviacu šťavu žlč. Tá následne prechádza do žlčníka, kde je koncentrovaná a uložená na neskoršie použitie. Najdôležitejšou úlohou žlče je pomáhať pri trávení potravy, najmä štiepení tukov. Čo sa však stane, keď pod vplyvom mnohých emócií či nesprávnej životosprávy zrazu továreň produkuje viac a sklady je preplnený?
Väčšinou si to odnesie najprv žlčník a väčšinou pri dnešnej západnej medicíne sa rozhodne ľavou zadnou - ,,vybrať žlčník.." Veď samozrejme jeden orgán hore dole... čo tam s ním.. Ako sa môžeme vyvarovať tomuto scenáru, prípadne zabezpečovať pravidelné čistenie pečene? Pozrime sa najprv na pečeň, ktorú ešte drvivá väčšina ľudí má.

Pečeň má na starosti vyše 500 funkcií tela a je v dnešnej dobe orgán, ktorý je značne zaťažovaný. Má súvis so zrakom, šľachami, väzivami, žlčou, našou pevnosťou a pružnosťou. Zadržovaný hnev, stres, strava s vysokým obsahom cholesterolu, nesprávne dychové stereotypy a mohla by som menovať ďalej.. sa dnes podieľajú na neúplnej a dostatočnej funkcii pečene či žlčníka. Navyše v našej spoločnosti je neobmedzené množstvo informácií a inšpirácie ako žiť inak - čo robiť pre to, aby sme boli šťastní, bohatí, ako viesť svoje vzťahy a ako ich zase neviesť. Keďže mnoho ľudí ešte stále nedokáže filtrovať informácie a vyberať si podľa svojho navnímania a nacítenia, tých informácií je pre mnohých toľko, že ľuďom môže silnieť pocit nedostatočnosti, ktorého energia sa usádza často v pečeni. Pečeň je orgánom, ktorý ukazuje na to, ako sa vieme inšpirovať. Či ťa baví prekračovať svoje limity, vystupovať z komfortnej zóny a do svojich dní zaraďovať vždy zľahka niečo nové, alebo sa brániš vystúpiť zo svojej ulity a energia v pečeni stagnuje a „zvápňuje“ sa. 

Pečeň je navyše spätá s emóciou frustrácie hnevu. Ak je hnev potlačovaný, nevieme prežiť zlosť a cítime v každej bunke nášho tela frustráciu, napríklad z toho, že sa niečo nedeje, ako si naša myseľ praje, pečeň aj žlčník dostávajú pekne zabrať a ukladajú energie, ktoré časom vápenatejú.. Keďže pečeň je orgán, ktorý nás zbavuje všetkých toxínov, po rokoch prestáva stíhať, trvdne a tvrdne.. POZOR nie len alkoholikom hrozí cirhóza pečene. 

Pečeň má i tráviacu funkciu. Denne produkuje okolo 1-1,5 litra žlče. Žlč je roztok, ktorý obsahuje hlavne žlčové kyseliny a cholesterol. Keď sa žlč príliš zahustí, vznikajú mazľavé zátky až kamienky rôzneho zloženia. Tieto nánosy zabraňujú nielen správnemu tráveniu, ale aj detoxikačnej funkcie pečene ako i spracovávaniu hnevu. Vo vnútri sa zväčša skrývajú rôzne mikroorganizmy napr. stafylokoky, streptokoky či zárodky parazitov. Tieto nánosy zároveň bránia správnemu metabolizmu cholesterolu. Z toho vyplýva, že pre správnu funkciu organizmu je potrebné žlčovody čistiť.

Ak je pečeň nevyčistená a nevyživená, ostatným orgánom vezme krv. Kúra pečeňovej očisty by mala byť v jari úplnou samozrejmosťou. Dajú sa s ňou dosiahnuť výrazné úspechy v očiste žlčovodov a tiež čreva od nánosov toxínov, metabolitov a a kameňov.

Praktický návod ako nato nájdeš v 2. časti článku tu.
Zatiaľ si môžeš prečítať o maternici a vaječníkoch - centre ženskej sily.

S láskou
Sany Asia🤍 

PS: Energiu a čas, ktoré do článku boli vložené, môžeš recipročne podporiť zdieľaním alebo napr pomôž inak.

Práve v multidimenzionálnom ročníku je jedna z tém taoistické a hindu techniky očísť pre celé telo. Mnohými si spoločne, prakticky počas víkendu i prechádzame. Posledné miesta⤵️

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR