Uzdrav zranenú mamu

v sebe samej..

Drahá mamka.

Už ťa vidím v celej svojej kráse. Po tom, čo som sa pozrela na tvoju osobu cez moje očakávania od teba a myslení na tvoju zodpovednosť za napĺňanie mojich potrieb, v mojich podmienkach... Rozhodla som sa ísť a hľadať ťa vo svojom srdci❤️

A stretla som sa pri tom na svojej ceste s možnosťami

➡️ vyživiť
➡️ milovať sa
➡️ regenerovať sa
➡️ kompletizovať sa
➡️ starať sa o seba každý deň
➡️ rozmaznávať sa
➡️ dopriavať si
➡️ chrániť sa
➡️ cítiť sa 

Oslobodila som ťa mama. Najviac tým, že som si dovolila byť viac ako moja mama. Môžem si ťa uctiť a s láskou nahliadnuť do krásneho priestoru, ktorý si mi vytvorila na narodenie.

Som motýľ🦋 žena🧏🏻‍♀️ bohyňa🧝🏼‍♀️ tanečnica💃 víla🧚‍♀️ a niekedy aj Kálí🧞‍♀️... Je to tak v poriadku, v každý moment v inej časti svojho multidimenzionálneho bytia. Ďakujem mami, že si mi umožnila stretnúť (sa) ťa na svojej ceste, teraz kedykoľvek sa pozriem na život a privítam ho, môžem ťa vidieť v celej kráse🤍

Ďakujem, že si. Ďakujem za teba❤️

Ďakujem, že si. Ďakujem za teba💜

Ďakujem, že si. Ďakujem za teba💞

S láskou a vďačnosťou 
Sany Asia🤍

PS: Biologicky sme uspôsobení na samostatnosť prežitia od 3 rokov. Všetko čo pre teba tvoja mama (i otec) urobila nad rámec spomínaného veku, bolo nad rámec toho, čo v rámci rodostromu mala vykonať. Preto jej vzdaj hold, nech je či bola, z tvojho pohľadu akákoľvek. Iste ťa veľmi veľa naučila, či už ako svetlý či ,,ostrašujúci" príklad. Obe možnosti sú totiž rovnako cennými učeniami. Každý herec mi dá za pravdu, že mnohokrát je náročnejšie zahrať si v dráme ako v komédii 🙂

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR