Aktuálne energie marec 23

esencia jarnej rovnodennosti

AKÉ ENERGIE PRINÁŠA AKTUÁLNA JARNÁ ROVNODENNOSŤ?

Vo všeobecnosti náš jesenná rovnodennosť vedie smerom do svojho vnútra a pripravuje na ponor do vnútornej temnejšej časti roka. Teraz sa môžeme nadýchnuť a pripraviť práve na ,,svetlejšiu vonkajšiu časť". Rovnodennosť je o balanse - rovnováhe, preto považujem za vhodné položiť si zásadné otázky, ktoré je vhodné sa opýtať samého seba v časoch, keď rovnodennosť v prírode nastáva.

❓Je môj život a jednotlivé oblasti v ňom v rovnováhe❓

➡️ Robím čo ma v živote napĺňa?
➡️ Som obklopený ľuďmi, ktorí vo mne vyvolávajú prevažne príjemné pocity?
➡️ Robí mi radosť, ako žijem?
➡️ Mám v živote dostatok/ prebytok hojnosti vo všetkých oblastiach?
➡️ Je niečo čo by som vo svojom živote zmenil/a, ak áno čo a prečo?

Ďalšou témou s ktorou sa rovnodennosť bezpochyby spája je téma rastu, nie len v prírode ale i nášho osobného rastu a vývoja. Na jar dochádza k najväčším zmenám rastu v prírode i osobnostného rastu a posunu bytostí na Zemi. S rastom súvisí i schopnosť o-púšťania.
❓Z čoho už som ,,vyrástol" a čo mi už neprináša radosť a zmysel❓

Témy, ktorých otváranie rovnodennosť ešte može podnecovať, sú ➡️kreativita ➡️ telo ➡️jarné upratovanie (i života) ➡️ jarná únava.

NAVYŠE tu máme energie v ktorým môžete pociťovať
❇️bolesti hlavy - alebo akoby ,,hlavu v oblakoch" či opare
❇️pocity že nič nestíhate a na nič nemáte čas
❇️neschopnosť určiť si priority a zadeliť čas
❇️znížená schopnosť práce s vyrovnaným príjmom a výdajom svojej energie
❇️vyplavovanie tém závislostí na hmotnej sfére (vzťahy, káva, alkohol, mäso... čokoľvek čoho sa nevieme vzdať). Ľudia s rozšíreným vedomým majú tendencie dané témy riešiť ,,duchovnými technikami" pričom v aktuálnych energiách nás najviac posunie práce duchovný rozvoj cez hmotu a praktické kroky.

Čo to znamená? Nepôjdem si riešiť závislosť na sladkostiach primárne na terapiu, ale najprv sa jednoducho rozhodnem pre praktický krok napr. 3 dni sa sladkostí vzdám a pozorujem ako sa moje vnímanie mení a čo mi myseľ ponúka.

Najbližších týždne je vhodné RIEŠIŤ, ROZVÍJAŤ, POSÚVAŤ ŽIVOT CEZ VONKAJŠÍ SVET VôKOL MŇA. Väčšina tém, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať ako zdanlivo nespojiteľné majú jedného menovateľa a to sú 3 pozemské energetické centrá - koreňová, sakrálna čakra a solar plexus. Ľudia s rozšíreným vedomým, ktorí obišli určité témy týkajúce sa nášho pozemského základu - istoty, bezpečia, rodiny, osobnej sily či sexuality - budú v najbližších týždňoch vyzvaní na ich spracovanie. Poväčšine PRAKTICKY V HMOTE - VZDAJ SA NIEČOHO - NIEČO ZÍSKAŠ alebo VYKROČ SMELO VPRED - niečo ZMEŇ a NIEČO ZÍSKAŠ🤷🏻‍♀️😊

S láskou 

Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM 🙂

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR