Kvantová realita skutočnosti

(2.časť)

1.časť článku nájdeš tu. 

Kvantová fyzika nám ukazuje, že svet okolo nás nie je niečo stále a nemenné, ako by sa mohlo zdať. Práve naopak, je to niečo neustále meniace sa, postavené na našich individuálnych a kolektívnych myšlienkach (v pomere cca 80/20)

To, čomu veríme, že je pravda, je v skutočnosti vizuálna ilúzia, takmer cirkusový trik. Našťastie sme už začali objavovať túto ilúziu a hlavne hľadať príležitosti na jej zmenu.

Z čoho sa skladá naše ľudské telo? Telo pozostáva z 9. systémov vrátane krvného obehu, trávenia, endokrinného systému, svalovej, nervovej, reprodukčnej, dýchacej, kostrovej sústavy a močových ciest.

A z čoho sa skladajú tieto systémy?

Z látok a orgánov🫀🫁

Z čoho sa skladajú látky a orgány?

Z buniek🧫

Z čoho sú bunky?

Z molekúl🧬

Z čoho sa skladajú molekuly?

Z atómov⚪️

Z čoho sú atómy vyrobené?

Zo subatomárnych častíc.

Z čoho pozostávajú subatomárne častice?

❔👀z ničoho a zo všetkého zároveň😊❔ žiadna hmota, len pohyblivá energia..

Ty a ja sme čisté energetické svetlo v jeho najkrajšom a najdokonalejšom vtelení, akú sme si mohli pre tento život vybrať. Naša energia sa pod povrchom neustále mení, pod kontrolou svojej mocnej inteligencie. Si veľká hviezda🌟 a mocná ľudská bytosť.

Ak by si sa mohol/a vidieť vo farbách v akých ťa vidia moje oči, považoval/a by si sa za dokonale krásnu a rôznorodú bytosť. Pokiaľ by sme sa mohli vidieť pod výkonným mikroskopom a vykonávať na sebe ďalšie pokusy, videli by ste, že pozostávame z neustále sa meniacej energie v podobe elektrónov, neutrónov, fotónov a pod..

Rovnako - všetko, čo nás obklopuje..zvieratá, rastliny, veci.. Práve akt pozorovania objektu v prítomnosti ho robí tým čím je. POZOR☝🏼☝🏼☝🏼Objekt neexistuje nezávisle od pozorovateľa☝🏼Takže ako vidíš, tvoja pozornosť na čokoľvek ako i tvoj zámer doslova tvorí…

Náš svet pozostáva z 3 esencií

✅ TELO (cíti)

✅ MYSEĽ (myslí, vysvetľuje, vymýšľa)

✅ DUCH (dáva život)

Pričom myseľ a telo, vykonávajú funkciu, ktorá je pre ne jedinečná a nie je dostupná pre ostatných.

Čo tvoje oči vidia a cíti tvoje telo je fyzický svet, ktorý budeme volať TELO. Telo nedokáže tvoriť, dokáže len cítiť - je to jeho jedinečná vlastnosť.. Telo nemá silu tvoriť, hoci dáva takú ilúziu. Táto ilúzia je príčinou mnohých sklamaní. Telo je jednoducho výsledkom, a nie je v jeho silách niečo spôsobiť alebo vytvoriť. MYSEĽ zase necíti... dokáže len myslieť, vymýšľať, tvoriť a vysvetľovať. Preto vám ťažko dokážem cez slová tvorené myšlienkami opísať aké je to cítiť bezpodmienečnú lásku ➡️ musí ju ZAŽIŤ vaše telo. DUCH je všetko, čo dáva život mysli a telu.

S láskou
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR