Sebahodnota a hranice 

Ako sa vyjadrovať bez ovládania egom? (2. časť)

1.časť článku nájdeš tu.

Ako vyjadrovať seba vo svojej autenticite, ale nepustiť ku kormidlu ego?

Keď začneme vyjadrovať seba, snaží sa kormidla chopiť naše ego, lebo začneme v sebe cítiť v sebe silu a tá pre ego značí ➡️ ovládanie a manipuláciu. Sila je stáť si za svojí a udržať si názor aj za cenu nepochopenia druhými a byť k sebe úpimný. Ego v nás vycíti premenu a začne sa ako prvé drať na povrch, lebo sme si ho ,,nemohli dovoliť", keď sme si nehájili svoje záujmy a radšej sme sklopili uši, ustúpili a nezastali sa smých seba a svojich pocitov spokojnosti. Ego sa vnútri hnevalo hoci sa možno niekedy prejavilo osočovaním a hodnotením iných. No keď ucíti tvoju premenu a to, že na rovnakú situáciu nereaguješ mlčaním či ,,trápením" vyrazí do útoku. Chce sa prejaviť a ovládnuť teba i situáciu. Ako?

Budeš mať chuť iných posudzovať, bojovať s nimi, hádať sa. Tu je ten okamih, kedy je nutné rozpoznať v sebe ego a kultivovať ho. Teda prejaviť svoju silu, nie ohováraním, posudzovaním, násilím, ale postojom k sebe, sebaúctou, sebareflexiou, aj priznaním si chýb, hranicami a vlastným priamym postojom, úprimnosťou. Toto je už naozaj premena osobnosti. A povedzme si úprimne➡️ aj vysoká škola samého seba😁 Ide o to jasne a stručne vyjadriť svoje hranice a držať sa ich. Nie ich s krikom dookola opakovať a chrliť okolo seba oheň. No dobre, čo ale ak daný človek hranice napriek tomu nerešpektuje a všemožne po nich dupe? 🔑 Zachovaj sa tak ako si v hranici deklaroval. Pokiaľ si priateľovi povedal, že sa necítiš dobre ak permanentne mešká na vaše stretnutia, alebo sa na nich následne len sťažuje a jasne si vytýčil hranicu čo sa stane ak sa to zopakuje (a zrejme sa to ešte zopakuje, lebo naše dynamiky vzťahu sa nemenia z minúty na minútu) tak si za tým stoj🔑 Prázdne reči vo forme vyhrážok totiž iní rýchlo odhalia a máš po hraniciach. Pokiaľ si mu povedal, že sa zdvihneš o odídeš, tak to urob, nie s emóciou ,,veď ja ti ukážem" ale s pokojom a rozvahou človeka, ktorý vie, že ak tam ostane, poprie seba a opäť sa bude cítiť vnútri nespokojný.

My si vyberáme, my tvoríme, my máme na výber. VŽDY🔑

Počítaj s tým, že niektorí možno nechcú človeka, ktorým sa rozhodneš stať. Počítaj s tým, že tvoji známi, priatelia a rodina možno nebudú chcieť poznať tvoju vnútornú silu ísť si za svojou spokojnosťou. Je to taktiež ich voľba. Svoju silu nemôžeš získať pokiaľ ju neprejavíš a nepostaviš sa za vlastné blaho a vnútorný pokoj. Veľa ľudí nedokáže povedať NIE po celý svoj život. Nedokáže ísť zaklopať svojmu susedovi, ktorý počúva hudbu na plné pecky počas celej noci. Radšej doma frfle partnerovi a na silu sa snaží zaspať. Pretože naša znížená sebahodnota nám velí ➡️ to je dobré, veď sa to stáva, stojí za to sa rozčuľovať? Naučili sme sa ventilovať to sťažovaním sa druhým, ale druhý nám s tým realne nepomôžu, ešte ich zaťažíme. Toto a mnohé iné nám velí naše zranené sebavedomie a malá sebaúcta z detstva či predošlých inkarnácií. No ak v sebe precítime zdravú sebaúctu, susedovi povieme, čo si o tom celom myslíme a ako to chceme mať v rámci korektnosti nastavené tak, že si to zapamätá.. Náš sused by o tom vedel porozprávať 😁

Či sa s niekým poznáme týždeň, alebo desať rokov - naše hranice si tvoríme len my sami. A aj my sami ich ničíme stálym ustupovaním, zapchávaním uší, strachom z nepochopenia, strachom z nahnevania, strachom z odchodu, opustenia či nepochopenia iných. Ak všetko toto budeme robiť s rešpektom k iným a úctou k sebe, budeme sami spokojní, pretože druhí buď začnú jestvovať na nových energiách /pokiaľ sa k Nám budú chcieť priblížiť a pochopia náš uhol potreby alebo odídu. 🔑Je hodné ľutovať vztah kde nás neprijímajú s našimi potrebami?🔑

Všetci by sme si miestami mali urobiť retrospektívu nášho života - predošlého týždňa, mesiaca, roka. Veľakrát tam totiž môžeme uvidieť, čo už nie sme, ale nechce sa nám vystúpiť zo zóny komfortu. Kde sme síce v pohodlí a pokoji, no platíme za to cenu nízkej poškvrnenej sebahodnoty, neúprimnosti voči sebe a tak i k iným. Veľakrát živýme svojich skrytých démonov a oni nám na oplátku poskytujú iluzórny pocit lásky a pokoja. Žiadna iluzórna predstava však nenahradí slobodu, ktorú nám dá autentické vyjadrovanie našej duše a bytosti.

S láskou

Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR