Sila vlastného dychu rozširujúca vedomie

Otváranie srdca a liečenie prepojením dýchania a kakaa

7 voľných miest

Už Aztékovia a Mayovia nazývali kakao pokrmom Bohov a používali ho ako liečivú medicínu pri svojich obradoch. Pripravili sme si pre vás tradíciu v podobe sebarozvojovej liečivej ceremónie, ktorá napomôže vniesť viac vhľadu do tvojich aktuálnych tém života.


Spojenie extatického dýchania, ktoré otvára cestu našej energii, s dynamickou meditáciou
a prebúdza pocity lásky, radosti a vďačnosti. Rovnako krásne uzemňuje a dokáže nás hlboko prepojiť s vnímaním nášho tela a tém s ktorými sa stretávame. Vedie človeka do rozšíreného stavu vedomia veľmi jemným, ľahkým spôsobom a práve vďaka týmto vlastnostiam je kakao výborným pomocníkom pre prehĺbenie so svojím vnútorným svetom pri extatickom dýchaní a dynamickej meditácii, ktorou púšťame pred procesmi kontrolu.

Aký sprievodný program nás čaká ?

  • DYCHOVÉ cvičenia na rozprúdenie bránice
  • technika vypnutia NEOKORTEXU
  • pohyb na PREPOJENIE s telom
  • tvorba VEDOMÉHO zámeru
  • DYNAMICKÁ MEDITÁCIA
  • UVOĽNENIE tela a mysle
  • extatické DÝCHANIE
  • ZVUKOTERAPIA
    krištáľové misy, gongy, koshi, ladičky, tibetské misy, dažďový stĺp a iné..

Jednou z vlastností kakaovej medicíny je, že dokáže pomôcť liečiť vnútorné traumy a uvoľňovať zablokovanú energiu z tela. Kakaová ceremónia je pre teba, ak rád zažívaš hlbšie poznanie seba samého nazretím do svojho vnútra.

Odporúčame prísť so zámerom témy, ktorú by si chcel/a viac preskúmať a pomocou kakaa poliečiť – napr. životná zmena, vzťahy, zdravie, opakujúce sa vzorce správania, životné poslanie... Je však možné, že zámer sa ti vykrištalizuje priamo počas ceremónie.

KEDY: 📍25. júl 2024 (štvrtok) 19:30 - 21:30 

KDE: IAM akademy - Ševčenkova 23 Bratislava

RECIPROCITA: 95 €nergií 
V hodnote ceremónie máš zahrnutý 2x lektorský poplatok za sprievod extatickým dýchaním, dynamickou meditáciou vrátane všetkých pomôcok a materiálov, prenájom priestoru, pitný režim v podobe krištalickej vody a kakaa.

Celkový počet účastníkov je limitovaný na 11 osôb z dôvodu zabezpečenia komfortu a energetického priestoru skupiny.

Programom ťa sprevádzajú 2 sprievodcovia: Sandra Kos Dzian sprevádzam jednotlivcov, páry i skupiny v oblasti psychoenergetiky, hĺbkovej transformácie a rozvoja viac než 10 rokov, pričom prepájam vedu a spiritualitu. Matúš Dzian profesne prepájam pohybové terapie, dychové techniky, biogeometriu a zvuk v rámci rozvoja vedomia mužov i žien pre širokú verejnosť, firmy i reprezentačných športovcov.

Kakao ani extatické dýchanie neodporúčame absolvovať ľuďom na antidepresívach so silnou duševnou poruchou osobnosti. Jemná substancia kakaa NIE je psychadelickou substanciou a nespôsobuje iné videnie reality.

Duch kakaa v organickej podobe navodzuje pocity spokojnosti a bytia vo svojom strede. Je skvelým pomocníkom otvorenia sa voľnému plynutiu našej kreatívnej energie či intuície v procese extatického dýchania.

Máš otázky ohľadom kurzu?

Napíš na byme@byme.sk a dostaneš odpoveď