RUNY

Naša duša si naplánovala rôzne zastávky na svojej ceste. Niekedy môžeme mať pociť, že sme sa niekde počas cesty stratili a nevieme si odpovedať na rôzne otázky. Práve RUNY nám ponúkajú iný pohľad a perspektívu.

RUNY nehovoria, čo máme robiť, len nás nasmerujú správnym smerom pokiaľ im budeme skutočne naslúchať.

,,RUNY nepreberú zodpovednosť za Tvoj život a neurobia za Teba ďalší krok, môžu Ti však napomôcť nasmerovať sa na cestu, ktorú si stratil z dohľadu."

Čo sa chceš rún opýtať?

RUNY ti odpovedia z 9 - rôznych uhlov pohľadu.

  • Aký je súčasný stav situácie, ktorú riešiš?
  • Čo emočné hľadisko?
  • Čo mentálne hľadisko?
  • Čo Ti teraz môže pomôcť?
  • Čo Ti stojí v ceste?
  • Čo aktuálne nechať tak?
  • Na čo si máš spomenúť?
  • Aký krok by Ti teraz mohol pomôcť?
  • Ako sa situácia vyvinie?

,,RUNY slúžia ako univerzálny a nezávislý sprievodca nášho rozvoja."

KEDY: S runami pracujem intuitívne, odpovede dostaneš, keď pocítim správne energie a plné napojenie. Na odpovede môžeš čakať 2-4 týždne, odpovedám po poradí.

KDE: Odpovede dostaneš na WhatsApp, prípadne iné sociálne siete, ako zvukovú nahrávku, nech sa k nim môžeš kedykoľvek vrátiť. Možno Ti odpovede rún dajú väčší zmysel o týždeň o dva.

CENA: 25 €

ČO POTREBUJEŠ: Jasne formulovanú otázku, ktorú mi pošli nižšie, spolu s telefónnym číslom, kam ti pošlem výklad.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR

Máš otázku?

Napíš mi na byme@byme.sk rada ju zodpoviem.