Aktuálne energie 23.9.23

esencia jesennej rovnodennosti

AKÉ ENERGIE PRINÁŠA AKTUÁLNA JESENNÁ ROVNODENNOSŤ?

Vo všeobecnosti nás jesenná rovnodennosť vedie smerom do svojho vnútra a pripravuje na ponor do vnútornej - temnejšej časti roka. Rovnodennosť je o balanse - rovnováhe, preto považujem za vhodné položiť si zásadné otázky, ktoré je vhodné sa opýtať samého seba v časoch, keď rovnodennosť v prírode nastáva.

Je môj život a jednotlivé oblasti v ňom v rovnováhe❓

➡️ Robím čo ma v živote od srdca napĺňa?
➡️ Robí mi úprimnú radosť, ako žijem?
➡️ Mám v živote dostatok/ prebytok hojnosti vo všetkých oblastiach?
➡️ Je niečo, čo by som vo svojom živote zmenil/a, ak áno čo a prečo?

Hlavnou kolektívnou témou s ktorou sa táto rovnodennosť bezpochyby spája je sebaklam a ilúzie, v ktorých voči samým sebe žijeme. Na jeseň dochádza k odhaľovaniu a rozpúštaniu týchto sebaklamov, rovnako ako k zmenám v prírode, kedy sa príroda začína sťahovať sama do seba, neplodí pre nás, nedáva, len smeruje k sebe samej.
❓Kde si sám sebe klamem o tom, kým som, či aký som? Aké ilúzie, ktoré si o sebe nahovárať nechcem vidieť❓

❕Pozor v dnešnej dobe superozvoja ľudí, je skutočne veľmi jednoduché nechať sa strhnúť prúdom a zabudnúť nato, kto sme a aká je naša cesta. Mnoho ľudí ma tendencie chcieť byť niekým iným alebo konať po vzore niekoho iného, čo je len zamaskovaná ilúzia vlastnej nesebahodnoty a nedostatočnosti. Skrýva sa často za mnohými znalosťami a honbou za poznatkami a vedením (pozor☝🏼 vedenie a vedomie sú dve rozličné substancie nášho bytia). Navyše toto vedenie vo výsledku často nie je v súlade s vibrovaním človeka. Cestou je vystúpiť zo sebaklamu, priznať si kto skutočne sme a prečo sme tu. Alebo to objaviť. Každý máme jedinečnú cestu skúseností a svojej rýchlosti.

Ako zistím, či som autentický? Či nežijem v ilúzii?

➡️Robím čo ma v živote napĺňa a plynie mi to s ľahkosťou?
➡️Som obklopený ľuďmi, ktorí vo mne vyvolávajú prevažne príjemné pocity?
➡️Robí mi skutočne radosť, ako žijem alebo si tým len niečo dokazujem?
➡️Mám v živote dostatok/ prebytok hojnosti vo všetkých oblastiach?
➡️Je niečo, čo by som vo svojom živote zmenil/a, ak áno čo a prečo?

NAVYŠE tu máme energie predstavujúce čas vyrovnanosti a hojnosti, kedy ľudia žnú svoju úrodu a ďakujú za plody, ktoré im krajina poskytla. Ide o obdobie, kedy sa obraciame do svojho vnútra, ukončujeme staré projekty, hodnotíme svoje úspechy i neúspechy a premýšľame o budúcnosti. Teplé dni rýchlo striedajú chladné noci a svetla ubúda.

Najbližších týždne je vhodné RIEŠIŤ, ROZVÍJAŤ, POSÚVAŤ ŽIVOT CEZ VNÚTORNÝ SVET VO SVOJOM VNÚTRI. Väčšina tém, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať ako zdanlivo nespojiteľné majú jedného menovateľa a JE TO VYROVNANOSŤ - PREPOJENIE KORUNY (,,Som dieťa hviezd") a KOREŇA (Som človek v hmote), čím dosahujeme jednotu vo svojom vnútri.

Ľudia s rozšíreným vedomým, ktorí obišli určité témy týkajúce sa nášho pozemského základu - istoty, bezpečia, rodiny, osobnej sily či sexuality - budú v najbližších týždňoch vyzvaní na ich spracovanie. Poväčšine PRAKTICKY V HMOTE - VZDAJ SA NIEČOHO - NIEČO ZÍSKAŠ alebo VYKROČ SMELO VPRED - niečo ZMEŇ a NIEČO ZÍSKAŠ🤷🏻‍♀️😊

S láskou 
Sany Asia🤍

Máš záujem odoberať newsletter? Zadaj svoj email a do správy napíš ZÁUJEM 🙂

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR