Psychoenergetika Transformácia

Sebarozvoj

Metafyzika

LÁSKAVÉ VZŤAHY

56 dní živý denný transformačný sprievod

84 krokov ŠŤASTNEJ MYSLE

3-mesačný živý transformačný sprievod

Sebarozvoj

SEBAROZVOJ je forma investície zvyšujúca poznanie i sebahodnotu. Posúva naše kompetencie, vedomosti a zručnosti na vyššiu úroveň. V akomkoľvek veku a odbore nám umožňuje prekonávať hranice vlastných možností.

2904

KAKAOVÁ CEREMÓNIA

29.4. 2023 18:00IAM akademy
0505

ENERGOKONŠTELÁCIE DUŠE

5.5. 2023 10:30Jákaí, Bratislava
0505

ŽENSKÝ KRUH na SPLN

5.5. 2023 20:30 - 6.5. 2023IAM akademy, Bratislava
1205

VITALfest

12.5. 2023 11:00 - 13.5. 2023Košice
1006

(vypredané) CESTA SLOBODY 5.ročník

10.6. 2023 - 17.6. 2023pobyt Sicília
1108

MENARCHÉ - víkendový pobyt

11.8. 2023 - 13.8. 2023Myjavské kopanice
0710

CESTA SLOBODY (6. ročník)

7.10. 2023 - 14.10. 2023ostrov Gozo
0111

PREPOJENIE (pobyt pre páry)

1.11. 2023 - 5.11. 2023Javorie, Horný Tisovník

Služby

Naša duša si so sebou prináša mnoho zápisov i rezerv, preto môže byť miestami jedno či riešime mentálnu a emocionálnu úroveň. Je vhodné detekovať koreňové - duševné príčiny našich problémov. Pokiaľ riešime problémy len povrchovo, môžu sa po určitom čase opakovane dotiahnuť do našej reality.

Nech si žena, muž či dieťa staň spoluautorom praktickej rozvojovej knihy vedomia Ďakujem a snívam. Otvor svoje srdce vďačnosti za každý jeden deň a podpor vedomý projekt vlastného rozvoja.

EMOČNÁ ROVNOVÁHA

online kurz kultivácie emočných reakcií

MÚDROSŤ DRAKA

2 mesačný program rozšírenia vedomia

VZŤAHY AKO ZRKADLÁ

online kurz vzťahovej dynamiky

Mgr. Sandra Kos Dzian

V praxi prepájam vedu a spiritualitu skrz moje psychoenergetické dary a metafyziku s inovatívnymi prístupmi epigenetiky, kardioneurovied a kvantovej fyziky, ktorých štúdie a východiská vnímam ako najvýpovednejšie vo vzťahu k priamemu či nepriamemu ovplyvneniu našej duše, emócií, mysle, tela i energetickej frekvencie. V praxi využívam prevažne eklektický intuitívny prístup zlučujúci prvky rôznych špecifických metód, ktoré sú v daný moment najvhodnejšie vzhľadom na unikátnosť duše a jej rôznorodé potreby, pretože na každého z nás platí čosi iné.

0
klientov a účastníkov workshopov
0
rokov štúdia
0
rokov praxe

Najnovšie články blogu

Úvaha o našej jedinečnosti

Potrebujeme ešte nálepky?

Aktuálne energie marec 2023

esencia jarnej rovnodennosti

KONTAKTY

Ing. Eva Galková

média a marketing koordinátor
spolupráce, média, marketing

Mgr. Eva Gergelyová

prekladateľka a tlmočníčka (AJ)
tlmočenie podujatí a konzultácií

www.byme.sk s. r. o.

Chceš ma kontaktovať alebo dostávať informácie o novom blogu či podujatiach emailom?

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR