Poradenstvo
Koučing
Terapie

ONLINE program - VZŤAHY AKO ZRKADLÁ

6 týždňový kurz vzťahovej dynamiky

prvých 300 záujemcov za zvýhodnenú cenu 129 €

Služby

V súčasnosti presahujeme dobu, kde človek venuje všetku pozornosť svojmu telu. Vývoj napreduje a ľudia si uvedomujú rovnakú nevyhnutnosť tréningu svojho mozgu i mysle, kultivácie podvedomých vzorcov, či sile myšlienok. Kondičných trénerov postupne dopĺňajú tí mentálni.

Nastavenie mysle

Stretávate sa so strachom, úzkosťou, negativitou, stresom alebo napätím? Slúžite svojej mysli a nie ste jej pánom? Cítite, že máte všetko, ale chcete od života viac? Formou NLP, regresných terapií, mentoringu či koučingu spoločne odkrývame často nevedomé, no deštruktívne pôsobiace myšlienky, strachy, emócie i traumatické zážitky z minulosti, ktoré vplývajú negatívne na naše vzťahy i nás samotných. Pri sedeniach hľadáme pochopenie a emočné odreagovanie spomínaných faktorov, pričom ich spracúvame a posúvame na novú úroveň.

Emočné tréningy

Dokážete zvládnuť vypäté situácie? Emócie hrajú kľúčovú rolu v spôsobe akým vnímame, chápeme a zdôvodňujeme osoby, veci, javy a situácie vôkol nás. Bez ohľadu nato, akí sme racionálni a logický, práve emócie sú našim kompasom a poháňajú nás. Emocionálna inteligencia je jedným z najdôležitejších aspektov pri vzájomnej sociálnej interakcii ľudí na profesnej či osobnej úrovni. Pokiaľ človek netrpí neurologickou anomáliou je schopný zdokonaľovať jednotlivé zložky EQ, vrátane pochopenia a kultivácie emócií v náročných chvíľach.

Vzťahové poradenstvo

Rozdielnosť mužsko-ženského princípu z mentálneho hľadiska, neurologických predispozícií, energetiky, cykličnosti, primárnych potrieb pohlaví či emočného naplnenia sú témy, ktoré nám v škole neobjasnili. Ich pochopenie a aplikovanie do praxe prináša párom, rodinám, súrodencom, priateľom i kolegom harmonickejšie prežívanie medziľudských vzťahov, ktoré v konečnom dôsledku prináša o 30% vyššiu prosperitu v iných oblastiach života.

Rodinné konštelácie

Je Vaše vnímanie iných zatienené vzniknutými konfliktmi a problémovými situáciami? Možnosť nahliadnuť na Vaše vzťahy nezávislou stranou, pomôže identifikovať jadro problému, rozšíri Vaše vnímanie a pochopenie ostatných, pričom Vás posunie na ceste k naplňujúcim vzťahom. Stanete sa tolerantnejšími a nezávislejšími bez toho, aby ste sa museli obetovať či obviňovať druhých. V prípade, že nie je motivácia, záujem o zmenu či zlepšenie vzťahov u všetkých členov rodiny, prípadne partnera, je potrebné rešpektovať to. Súčasne je možné uskutočniť prospešné zmeny pre toho, kto o pomoc žiada.

Rozvoj detí

Pomohlo by Vám ako rodičom, lepšie pochopiť zmýšľanie, cítenie a konanie Vašich detí, keby ste poznali základné míľniky vývoja detí po mentálnej stránke? V rámci výchovného poradenstva sa do pubertálneho veku dieťaťa zameriavam výlučne na poradenskú činnosť smerovanú na rodičov, nakoľko problémy a negatívne prežívanie detí je možné skutočne odstrániť len pod podmienkou, že zmena v správaní, prežívaní a vzťahoch, nastane v prvom rade u rodičov, ktorých správanie deti primárne zrkadlia. Presvedčenia, ktoré si deti formujú v útlom detstve vďaka svojmu okoliu, im predurčujú cestu životom.

EFT

Zdajú sa Vám terapeutické techniky nedostatočne efektívne? Emotional Freedom Techniq (EFT) má na rozdiel od mnohých metód priaznivý vplyv i keď vnútorné presvedčenie klienta nie je vysoké. Metóda holistickej akupresúrno-sugestívnej terapie slúži na programovanie podvedomia, podporu sebaúcty, elimináciu strachov a úzkostí. Ide o nebolestivú metódu odstraňujúcu bloky v energetickom systéme, čo prináša rovnováhu na úrovni tela i duše. Po dôkladnom osvojení metodiky EFT dokážu klienti pracovať na odstraňovaní svojich problémov samostatne v pohodlí domova.

Komunikačné poradenstvo

Komunikujete doma alebo na pracovisku svoje potreby a výsledný efekt sa nedostavil? Používate správne komunikačné nástroje? Dokážete si nastaviť hranice?Navzdory novým technológiám, a našej non-stop on-line dostupnosti sa prevažná časť komunikácie, teda základu našich súkromných i profesných vzťahov, zmrštila na rozsah niekoľkých správ na sociálnych sieťach, či krátkemu neosobnému telefonátu. Spoločne si ukážeme prvky efektívnej a neefektívnej komunikácie z pohľadu deštruktivity a rastu.

Sound Healling

Trpíte výbuchmi hnevu, smútkom, nespavosťou, či častými zápalmi? Zvukoterapia s využitím ručne tepaných tibetských misiek, známych tisícky rokov, slúži na liečenie a harmonizáciu tela i mysle na celobunečnej úrovni. Napomáha regenerácii orgánov a svalov pomocou špecifických vibračných i zvukových frekvencií. Môže byť sprevádzaná vedenou meditáciou. Zvukoterapia je vhodná pre každého klienta bez ohľadu na vek a je realizovaná individuálne alebo formou skupiny 2 - 5 ľudí.

Výkonnostný koučing

Máte pocit, že stagnujete v biznise alebo športových výkonoch? Mentálne nastavenie najvyšších úrovní v oblastiach športového, výkonostného a biznis koučingu Vám rada sprostredkuje naša špecializovaná partnerská spoločnosť www.iamovement.sk

Vzdelávanie

VZDELÁVANIE je forma investície zvyšujúca ľudský kapitál. Prekonáva hranice našich možností, posúva spôsobilosti, kompetencie, vedomosti a zručnosti na vyššiu úroveň. Vzdelávanie v akomkoľvek veku a obore nás vedie na ceste k sebarozvoju. Aktuálne kurzy, prednášky a workshopy nájdete tu i na Facebooku.

CELISTVOSŤ ŽENY

cyklus 5 uzavretých stretnutí
Sme kedykoľvek pripravené zahrnúť láskou a starostlivosťou svoje okolie, ale vieme dať lásku a pozornosť sebe samej? Pri dnešnom životnom tempe, často zabúdame, že i my sa potrebujeme vyživovať a cítiť šťastné. Každá z nás sa ocitla v situácii, kedy sama sebe nerozumie, necíti sa spokojná, naplnená či milovaná. Túžite aby Vás okolie lepšie chápalo a prijímalo, začnite tým, že spoznáte samú seba vo svojej celistvosti.
225 €

ONLINE program - VZŤAHY AKO ZDRKADLÁ

6 týždňový kurz vzťahovej dynamiky

prvých 300 záujemcov za zvýhodnenú cenu 129 €

Mgr. Sandra Kos

Pri práci s klientmi sa primárne zameriavam na inovatívne prístupy a východiská, z môjho pohľadu, súčasne najprogresívnejších vedných odborov epigenetiky, neurovied, bioenergetiky a kvantovej fyziky, ktorých štúdie a východiská vnímam ako najvýpovednejšie vo vzťahu k priamemu či nepriamemu ovplyvneniu našej energetickej frekvencie, tela i mysle. V praxi využívam prevažne eklektický prístup prepájajúci prvky rôznych metód, ktoré sú najvhodnejšie vzhľadom na identitu klienta, a jeho špecifické potreby.

0
spokojných klientov
0
rokov štúdia
0
roky praxe
0
poskytnutých sedení
0
ľudí na seminároch

www.byme.sk s. r. o.

Úvodné 30 min stretnutie je bezplatné.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR