Psychoenergetika Transformácia
Sebarozvoj

Rituály

LÁSKAVÉ VZŤAHY

56 dní živý denný transformačný sprievod

84 KROKOV ŠŤASTNEJ MYSLE

84 denný živý transformačný sprievod

Služby

V súčasnosti presahujeme dobu, kde venujeme všetku pozornosť svojim svalom a výzoru. Vývoj vedomia napreduje a pociťujeme rovnakú nevyhnutnosť transformácie rôznych úrovní nášho bytia mysle, duše, emócií, energie, frekvencie či pamate tela.

zDARma

Emocionálny detox

Zvuková nahrávka na detox strachu, stresu i napätia

prednáška EMÓCIE

IQ a EQ sú rovnako dôležité

prednáška ŠŤASTIE

Zmeň seba a tvoj život sa prispôsobí

prednáška ŽENA

Žena je základom a srdcom každej rodiny a ŽIVOTA

Vzdelávanie

VZDELÁVANIE je forma investície zvyšujúca naše sebapoznanie a sebahodnotu. Posúva naše kompetencie, vedomosti a zručnosti na vyššiu úroveň. Vzdelávanie v akomkoľvek veku a obore nám umožňuje prekonávať hranice vlastných možností. Aktuálne kurzy, prednášky a workshopy nájdete tu i na FB a IG.

OD STRACHU K SLOBODE

Zážitkový transformačný pobyt

LEVIA BRÁNA

Harmonizačný 8 dňový program

CELISTVOSŤ ŽENY

cyklus 3 uzavretých ženských stretnutí

84 krokov ŠŤASTNEJ MYSLE

TRANSFORMAČNÝ 3-mesačný cyklus

LÁSKAVÉ VZŤAHY

TRANSFORMAČNÝ program naživo online

PREČO SOM KÝM SOM?

Zásadná online prednáška

HARMÓNIA ČAKRY

online kurz na ceste za vitalitou

EMOČNÁ ROVNOVÁHA

online kurz kultivácie emočných reakcií

VZŤAHY AKO ZRKADLÁ

online kurz vzťahovej dynamiky

Mgr. Sandra Kos Dzian

Pri práci s klientmi sa primárne zameriavam na inovatívne prístupy a východiská súčasne najprogresívnejších vedných odborov epigenetiky, neurovied, psychoenergetiky a kvantovej fyziky, ktorých štúdie a východiská vnímam ako najvýpovednejšie vo vzťahu k priamemu či nepriamemu ovplyvneniu našej mysle, emócií, duše, tela i energetickej frekvencie. Prepájam vedu a spiritualitu, pričom v praxi využívam prevažne eklektický prístup zlučujúci prvky rôznych metód, ktoré sú najvhodnejšie vzhľadom na identitu klienta a jeho špecifické potreby či požiadavky.

0
klientov a ľudí na workshopoch
0
rokov štúdia
0
rokov praxe

www.byme.sk s. r. o.

20 min naviac k 1.stretnutiu je bezplatných

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR