Vízia

Brain Picture

,,Na Slovensku žije veľa ľudí v domnienke, že je hanba ,,vpustiť“ niekoho do svojej hlavy, myšlienok a presvedčení. Spomínam si, ako sme k svojím telám pred pár desaťročiami nepúšťali trénerov a dnes s nimi bez predsudkov cvičíme v posilňovniach, kde efektívne usmerňujú náš pohyb a držanie tela. V súčasnosti presahujeme dobu, kde človek venuje všetku pozornosť svojmu telu. Vývoj napreduje a ľudia si uvedomujú rovnakú nevyhnutnosť trénovať svoj mozog, kultivovať podvedomé vzorce, či silu myšlienok, ktorými meníme svoje sny na budúcnosť. Kondičných trénerov postupne dopĺňajú tí mentálni.“


Mávame tendenciu preletieť svojím životom, situácie sa nám "len tak" dejú, pričom sa dobrovoľne stávame ich obeťou. Vyhýbaním sa sebapoznaniu sa často stávame mechanicky nastavenými robotmi, fungujúci na nevedomých vzorcoch správania z minulosti, podmienenými vonkajším prostredím, čo je presným opakom najvyššieho zmyslu života - spokojnosti. Aby sme mohli byť spokojní, musíme vedome rásť a prijať fakt, že úplné a trvalé šťastie je plne v našich rukách.

Služby

Vzdelávanie

VZDELÁVANIE je forma investície, ktorá zvyšuje ľudský kapitál a súčasne prekonáva hranice našich možností. Posúva spôsobilosti, kompetencie, vedomosti a zručnosti na vyššiu úroveň. Vzdelávanie v akomkoľvek veku a obore nás vedie na ceste k sebarozvoju. Aktuálne kurzy, prednášky a workshopy nájdete na Facebooku.


Mgr. SANDRA KOS

Mgr. Sandra KOS

Som absolventkou vedných odoborov Etiky so zameraním na morálku a správanie človeka a následnom štúdiu Kultúrológie so zreteľom na sociálnu antropológiu na Komenského univerzite v Bratislave. Veľká túžba pomáhať ľuďom a súčasne poznanie, že kvalita života je priamo úmerná od osobného rozvoja a viacerých úrovní našich medziľudských vzťahov, sa vedome pretavila do kontinuálneho posdgraduálneho vzdelávania v oblastiach koučingu, certifikovaného osobného poradenstva, terapeutiky energetickej psychológie, techník NLP a EFT, terapií modelovaním a hraním rolí v rámci rodinných konštelácií, hypnoterapie, montessori prístupu k deťom a mnohých ďalších. Pri práci s desiatkami klientov sa primárne zameriavam na inovatívne prístupy a východiská, z môjho pohľadu, súčasne najprogresívnejších vedných odborov epigenetiky, neurológie, bioenergetiky a kvantovej fyziky, ktoré priamo či nepriamo ovplyvňujú našu energetickú frekvenciu, telo i myseľ.

Kontakt