Psychoenergetika
Transformácia

Sebarozvoj

Metafyzika

LÁSKAVÉ VZŤAHY

2-mesačný živý sprievodný program sebalásky

84 krokov ŠŤASTNEJ MYSLE

3-mesačný živý sprievodný program

Sebarozvoj

SEBAROZVOJ je forma investície zvyšujúca poznanie i sebahodnotu. Posúva naše kompetencie, vedomosti a zručnosti na vyššiu úroveň. V akomkoľvek veku a odbore nám umožňuje prekonávať hranice vlastných možností.

3009

AKADÉMIA ENERGIÍ VEDOMIA (2.ročník 2023-24)

30.9. 2023IAM akademy, Bratislava
0710

CESTA SLOBODY (6. ročník)

7.10. 2023 - 14.10. 2023ostrov Gozo
2110

Avatar Fest

21.10. 2023 - 22.10. 2023DK Sereď
2310

12-ČAKROVÉ ENERGIE

23.10. 2023 - 12.11. 2023Online
3010

SEBAPRIJATIE

30.10. 2023 - 12.11. 2023online
0111

PREPOJENIE (pobyt pre páry)

1.11. 2023 - 5.11. 2023Javorie, Horný Tisovník
0812

KAKAOVÁ CEREMÓNIA

8.12. 2023 18:00IAM akademy

Služby online

Naša duša si so sebou prináša mnoho zápisov i rezerv, preto môže byť miestami jedno či riešime mentálnu a emocionálnu úroveň. Je vhodné detekovať koreňové - duševné príčiny našich problémov. Pokiaľ riešime problémy len povrchovo, môžu sa po určitom čase opakovane dotiahnuť do našej reality.

Nech si žena, muž či dieťa, staň sa spoluautorom praktickej rozvojovej knihy vedomia Ďakujem a snívam. Otvor svoje srdce vďačnosti za každý jeden deň a podpor vedomý projekt vlastného rozvoja.

EMOČNÁ ROVNOVÁHA

online kurz kultivácie emočných reakcií

MÚDROSŤ DRAKA

2 mesačný program rozšírenia vedomia

VZŤAHY AKO ZRKADLÁ

online kurz vzťahovej dynamiky

Mgr. Sandra Kos Dzian

V praxi prepájam vedu a spiritualitu skrz moje psychoenergetické dary a metafyziku s inovatívnymi prístupmi epigenetiky, kardioneurovied a kvantovej fyziky, ktorých štúdie a východiská vnímam ako najvýpovednejšie vo vzťahu k priamemu či nepriamemu ovplyvneniu našej duše, emócií, mysle, tela i energetickej frekvencie. V praxi využívam prevažne eklektický intuitívny prístup zlučujúci prvky rôznych špecifických metód, ktoré sú v daný moment najvhodnejšie vzhľadom na unikátnosť duše a jej rôznorodé potreby, pretože na každého z nás platí čosi iné.

0
klientov a účastníkov workshopov
0
rokov štúdia
0
rokov praxe

Najnovšie na blogu

Prebudenie vyššieho vedomia

12-čakrové energie

Aktuálne energie 23.9.23

esencia jesennej rovnodennosti

KONTAKTY

Ing. Eva Galková

média a marketing koordinátor
spolupráce, média, marketing

Mgr. Eva Gergelyová

prekladateľka a tlmočníčka (AJ)
tlmočenie podujatí a konzultácií

Ja som láska o.z.

Chceš ma kontaktovať alebo dostávať informácie o novom blogu či podujatiach emailom?

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR