Psychoenergetika Transformácia

Sebarozvoj

Rituály

LÁSKAVÉ VZŤAHY

56 dní živý denný transformačný sprievod

84 KROKOV ŠŤASTNEJ MYSLE

84 denný živý transformačný sprievod

Služby

Naša duša si so sebou prináša mnoho zápisov i blokov, preto môže byť miestami jedno či riešime mentálnu a emocionálnu úroveň. Je vhodné detekovať koreňové - duševné príčiny našich problémov. Pokiaľ riešime problémy len povrchovo dotiahnu sa do našej reality opakovane.

Vzdelávanie

VZDELÁVANIE je forma investície zvyšujúca naše sebapoznanie a sebahodnotu. Posúva naše kompetencie, vedomosti a zručnosti na vyššiu úroveň. Vzdelávanie v akomkoľvek veku a obore nám umožňuje prekonávať hranice vlastných možností. Aktuálne kurzy, prednášky a workshopy nájdete tu i na FB a IG.

SRDCE

10-dňový harmonizačný program

SEBAPRIJATIE

14-dňový tranaformačný sprievodný program

CESTA SLOBODY 3.ročník

4dňový retreat pobyt zameraný na hojnosť

EMOCIONÁLNA ĽAHKOSŤ

praktický workshop nie len pre terapeutov

TELOVÉ SVIEČKY

praktický workshop

LÁSKAVÉ VZŤAHY

TRANSFORMAČNÝ program naživo online

84 krokov ŠŤASTNEJ MYSLE

TRANSFORMAČNÝ 3-mesačný cyklus

MÚDROSŤ DRAKA

2-mesačný program rozšíreného vedomia

EMOČNÁ ROVNOVÁHA

online kurz kultivácie emočných reakcií

VZŤAHY AKO ZRKADLÁ

online kurz vzťahovej dynamiky

Mgr. Sandra Kos Dzian

Pri práci s ľuďmi sa primárne zameriavam na prepojenie para a energopsychológie s inovatívnymi prístupmi epigenetiky, kardioneurovied, psychoenergetiky a kvantovej fyziky, ktorých štúdie a východiská vnímam ako najvýpovednejšie vo vzťahu k priamemu či nepriamemu ovplyvneniu našej duše, emócií, mysle, tela i energetickej frekvencie. Prepájam vedu a spiritualitu skrz moje dary, pričom v praxi využívam prevažne eklektický intuitívny prístup zlučujúci prvky rôznych metód, ktoré sú najvhodnejšie vzhľadom na identitu duše a jej špecifické potreby či požiadavky, pretože ani na každého z nás platí niečo iné.

0
klientov a účastníkov workshopov
0
rokov štúdia
0
rokov praxe

www.byme.sk s. r. o.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR