Psychoenergetika Transformácia

Sebarozvoj

Rituály

LÁSKAVÉ VZŤAHY

56 dní živý denný transformačný sprievod

84 KROKOV ŠŤASTNEJ MYSLE

84 denný živý transformačný sprievod

Služby

Naša duša si so sebou prináša mnoho zápisov i blokov, preto môže byť miestami jedno či riešime mentálnu a emocionálnu úroveň. Je vhodné detekovať koreňové - duševné príčiny našich problémov. Pokiaľ riešime problémy len povrchovo dotiahnu sa do našej reality opakovane.

Vzdelávanie

VZDELÁVANIE je forma investície zvyšujúca naše sebapoznanie a sebahodnotu. Posúva naše kompetencie, vedomosti a zručnosti na vyššiu úroveň. Vzdelávanie v akomkoľvek veku a obore nám umožňuje prekonávať hranice vlastných možností. Aktuálne kurzy, prednášky a workshopy nájdete tu i na FB a IG.

GAP maratón SRDCA

10 dňový transformačný program

CESTA SLOBODY

TRANSFORMAČNÝ retreat pobyt

MÚDROSŤ DRAKA

2-mesačný program rozšíreného vedomia

LÁSKAVÉ VZŤAHY

TRANSFORMAČNÝ program naživo online

84 krokov ŠŤASTNEJ MYSLE

TRANSFORMAČNÝ 3-mesačný cyklus

PREČO SOM KÝM SOM?

Zásadná online prednáška

EMOČNÁ ROVNOVÁHA

online kurz kultivácie emočných reakcií

VZŤAHY AKO ZRKADLÁ

online kurz vzťahovej dynamiky

Mgr. Sandra Kos Dzian

Pri práci s ľuďmi sa primárne zameriavam na inovatívne prístupy a východiská súčasne najprogresívnejších vedných odborov epigenetiky, neurovied, psychoenergetiky a kvantovej fyziky, ktorých štúdie a východiská vnímam ako najvýpovednejšie vo vzťahu k priamemu či nepriamemu ovplyvneniu našej mysle, emócií, duše, tela i energetickej frekvencie. Súčasne prepájam vedu a spiritualitu skrz moje dary, pričom v praxi využívam prevažne eklektický intuitívny prístup zlučujúci prvky rôznych metód, ktoré sú najvhodnejšie vzhľadom na identitu duše a jej špecifické potreby či požiadavky, pretože ani na jedného z nás neplatí to isté.

0
klientov a účastníkov workshopov
0
rokov štúdia
0
rokov praxe

www.byme.sk s. r. o.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR