Psychoenergetika Transformácia
Sebarozvoj

Rituály

LÁSKAVÉ VZŤAHY

56 dní živého denného transformačného sprievodu

84 KROKOV ŠŤASTNEJ MYSLE

84 denný živý transformačný sprievod

Služby

V súčasnosti presahujeme dobu, kde človek venuje všetku pozornosť svojim svalom na tele. Vývoj napreduje a ľudia si uvedomujú rovnakú nevyhnutnosť transformácie rôznych úrovní mozgu i mysle, kultivácie podvedomých vzorcov, sile myšlienok, emócií, pamate tela i duše.

nastavenie mysle, neurostimulácia, koučing, EFT, NLP, vzťahové poradenstvo a rozvoj detí, regresné terapie, komunikačné poradenstvo
90 € / 60-75 min
bezprežitkové kineziologické odblokovanie emócií a s tým spojených fyzických bolestí, odblokovanie srdcovej hradby, emočné tréningy, sviečkovanie, regresné terapie
90 € /60-75 min
splnový rituál, rituál od-pustenia, lásky, ukončenia, odpojenia, prijatia, pentagramový rituál, a iné
od 60 € /30 min
figúrkové rodinné konštelácie, EFT, sviečkovanie - odstránenenie bolestí a zápalov, očista Palo Santo, odpovede rún, zvukoterapia spojená s meditáciou
od 18 €

zDARma

Emocionálny detox

Zvuková nahrávka na detox strachu, stresu i napätia.

prednáška EMÓCIE

IQ a EQ sú rovnako dôležité.

prednáška ŠŤASTIE

Zmeň seba a tvoj život sa prispôsobí.

prednáška ŽENA

Žena je základom a srdcom každej rodiny.

Vzdelávanie

VZDELÁVANIE je forma investície zvyšujúca naše sebapoznanie a sebahodnotu. Posúva naše kompetencie, vedomosti a zručnosti na vyššiu úroveň. Vzdelávanie v akomkoľvek veku a obore nám umožňuje prekonávať hranice vlastných možností. Aktuálne kurzy, prednášky a workshopy nájdete tu i na Facebooku.

OD STRACHU K SLOBODE

Zážitková transformačný pobyt

84 krokov ŠŤASTNEJ MYSLE

TRANSFORMAČNÝ 3-mesačný cyklus

LÁSKAVÉ VZŤAHY

TRANSFORMAČNÝ program naživo online

CELISTVOSŤ ŽENY

cyklus 3 uzavretých ženských stretnutí

PREČO SOM KÝM SOM?

Zásadná online prednáška

HARMÓNIA ČAKRY

online kurz na ceste za vitalitou

EMOČNÁ ROVNOVÁHA

online kurz kultivácie emočných reakcií

VZŤAHY AKO ZRKADLÁ

online kurz vzťahovej dynamiky

Mgr. Sandra Kos Dzian

Pri práci s klientmi sa primárne zameriavam na inovatívne prístupy a východiská súčasne najprogresívnejších vedných odborov epigenetiky, neurovied, psychoenergetiky a kvantovej fyziky, ktorých štúdie a východiská vnímam ako najvýpovednejšie vo vzťahu k priamemu či nepriamemu ovplyvneniu našej mysle, emócií, tela i energetickej frekvencie. Prepájam vedu a spiritualitu, pričom v praxi využívam prevažne eklektický prístup zlučujúci prvky rôznych metód, ktoré sú najvhodnejšie vzhľadom na identitu klienta a jeho špecifické potreby či požiadavky.

0
spokojných klientov a ľudí na workshopoch
0
rokov štúdia
0
rokov praxe

www.byme.sk s. r. o.

20 min naviac k 1.stretnutiu je bezplatných

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR