Psychoenergetika Transformácia

Sebarozvoj

Kvantum

LÁSKAVÉ VZŤAHY

56 dní živý denný transformačný sprievod

84 KROKOV ŠŤASTNEJ MYSLE

84 denný živý transformačný sprievod

Služby

Naša duša si so sebou prináša mnoho zápisov i blokov, preto môže byť miestami jedno či riešime mentálnu a emocionálnu úroveň. Je vhodné detekovať koreňové - duševné príčiny našich problémov. Pokiaľ riešime problémy len povrchovo, môžu sa dotiahnuť do našej reality opakovane.

Vzdelávanie

VZDELÁVANIE je forma investície zvyšujúca naše sebapoznanie a sebahodnotu. Posúva naše kompetencie, vedomosti a zručnosti na vyššiu úroveň. Vzdelávanie v akomkoľvek veku a obore nám umožňuje prekonávať hranice vlastných možností. Aktuálne kurzy, prednášky a workshopy nájdete tu i na FB a IG.

SEBAPRIJATIE

14-dňový živý sprievod

NÁVRAT K SEBE

prepojenie spokojnej duše a zdravého tela

CESTA SLOBODY

4.ročník spirituálneho pobytu

PREPOJENIE

5-dňový pobyt pre páry

EMOČNÁ ROVNOVÁHA

online kurz kultivácie emočných reakcií

MÚDROSŤ DRAKOV

2 mesačný program rozšírenia vedomia

VZŤAHY AKO ZRKADLÁ

online kurz vzťahovej dynamiky

Mgr. Sandra Kos Dzian

Pri práci s ľuďmi sa primárne zameriavam na prepojenie para a energopsychológie s inovatívnymi prístupmi epigenetiky, kardioneurovied, psychoenergetiky a kvantovej fyziky, ktorých štúdie a východiská vnímam ako najvýpovednejšie vo vzťahu k priamemu či nepriamemu ovplyvneniu našej duše, emócií, mysle, tela i energetickej frekvencie. Prepájam vedu a spiritualitu skrz moje dary, pričom v praxi využívam prevažne eklektický intuitívny prístup zlučujúci prvky rôznych metód i mojich vlastných, ktoré sú najvhodnejšie vzhľadom na špecifikum duše a jej rôznorodé potreby, pretože na každého z nás platí niečo iné.

0
klientov a účastníkov workshopov
0
rokov štúdia
0
rokov praxe

www.byme.sk  s. r. o.

Chceš ma kontaktovať alebo dostávať informácie o novom blogu či podujatiach emailom?

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR