Psychoenergetika Transformácia

Sebarozvoj

Metafyzika

LÁSKAVÉ VZŤAHY

56 dní živý denný transformačný sprievod

84 KROKOV ŠŤASTNEJ MYSLE

84 denný živý transformačný sprievod

Služby

Naša duša si so sebou prináša mnoho zápisov i blokov, preto môže byť miestami jedno či riešime mentálnu a emocionálnu úroveň. Je vhodné detekovať koreňové - duševné príčiny našich problémov. Pokiaľ riešime problémy len povrchovo, môžu sa dotiahnuť do našej reality opakovane.

Nech si žena, muž či dieťa staň spoluautorom praktickej rozvojovej knihy vedomia Ďakujem a snívam. Otvor svoje srdce vďačnosti za každý jeden deň a podpor vedomý projekt vlastného rozvoja.

Sebarozvoj

SEBAROZVOJ je forma investície zvyšujúca poznanie i sebahodnotu. Posúva naše kompetencie, vedomosti a zručnosti na vyššiu úroveň. V akomkoľvek veku a odbore nám umožňuje prekonávať hranice vlastných možností.

CEREMÓNIA OSAMOSTATNENIA

prechod do svojej sily a otvorenie sa dôvere

PREPOJENIE

5-dňový pobyt pre páry

AKTIVÁCIA ENERGETICKÉHO POTENCIÁLU

praktický aktivačný workshop

CESTA SLOBODY na Sicílii

5.ročník transformačného pobytu

EMOČNÁ ROVNOVÁHA

online kurz kultivácie emočných reakcií

MÚDROSŤ DRAKA

2 mesačný program rozšírenia vedomia

VZŤAHY AKO ZRKADLÁ

online kurz vzťahovej dynamiky

Mgr. Sandra Kos Dzian

Pri práci s ľuďmi sa primárne zameriavam na prepojenie svojich darovpsychoenergetiky a metafyziky s inovatívnymi prístupmi epigenetiky, kardioneurovied a kvantovej fyziky, ktorých štúdie a východiská vnímam ako najvýpovednejšie vo vzťahu k priamemu či nepriamemu ovplyvneniu našej duše, emócií, mysle, tela i energetickej frekvencie. Prepájam vedu a spiritualitu skrz moje dary, pričom v praxi využívam prevažne eklektický intuitívny prístup zlučujúci prvky rôznych metód i mojich vlastných darov, ktoré sú v daný moment najvhodnejšie vzhľadom na špecifikum duše a jej rôznorodé potreby, pretože na každého z nás platí niečo iné.

0
klientov a účastníkov workshopov
0
rokov štúdia
0
rokov praxe

Najnovšie články blogu

Zmeny vzťahov rodič - ,,dieťa"

Podvedomá manipulácia a prenášanie emócií

Vízia Novej Zeme

Vývoj planéty Zem

www.byme.sk  s. r. o.

Chceš ma kontaktovať alebo dostávať informácie o novom blogu či podujatiach emailom?

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR