Multidimenzionalita
Psychoenergetika
Transformácia

Sebarozvoj
Metafyzika

HOJNOSŤ ŽIVOTA

65 dní prekodóvania na multidimenzionálnu hojnosť

TELOVÉ SVIEČKY

online záznam praktického kurzu

Sebarozvoj

Forma investície zvyšujúca poznanie i sebahodnotu. Posúva naše kompetencie, vedomosti a zručnosti na vyššií stupeň. V akomkoľvek veku i oblasti nám umožňuje prekonávať hranice vlastných nekonečných možností.

0208

PLYNUTIE ŽIVLOV - víkend vody

2.8. 2024 17:00Ja som láska, stredné Slovensko
1108

EXTATICKÉ DÝCHANIE + dynamická meditácia

11.8. 2024 19:30IAM akademy, Bratislava
1309

MENARCHÉ - víkendový pobyt

13.9. 2024 - 15.9. 2024Ja som láska - stredné Slovensko
2309

HOJNOSŤ ŽIVOTA

23.9. 2024 - 13.12. 2024online naživo WhatsApp
0410

PLYNUTIE ŽIVLOV - víkend zeme

4.10. 2024 17:00Ja som láska, stredné Slovensko
0910

(vypredané) CESTA SLOBODY (7. ročník)

9.10. 2024 - 17.10. 2024ostrov Milos
3010

(vypredané) PREPOJENIE - pobyt pre páry

30.10. 2024 - 3.11. 2024Ja som láska, stredné Slovensko
2911

PLYNUTIE ŽIVLOV - víkend vzduchu

29.11. 2024 17:00Ja som láska, stredné Slovensko

Služby online

Každý sme jedinečný súbor darov a kvalít s možnosťou rozvoja. Život nám do cesty nie stále prinesie to po čom túžime, avšak zaručene vždy to, čo potrebujeme pre náš duševný rozvoj.

Mgr. Sandra Kos Dzian

Ľudí sprevádzam rozpamätaním na plný potenciál ich duše na ceste vzostupu. Cez napojenie sa na svoje multidimenzionálne vedomie, Zdroj i galaktických sprievodcov prinášam poznanie presahujúce čas i priestor, aby každý človek objavil svoje dary, osvojil si zákony reality Zeme, možnosti ako otvárať svoje vedomie a zvyšovať svoje vibrácie.

0
klientov a účastníkov workshopov
0
rokov štúdia
0
rokov praxe

Najnovšie na blogu

Retrográdny Chirón

vplyv a prejavy v živote

Retrográdny Neptún

vplyv a prejavy v bežnom živote

KONTAKTY

Chceš ma kontaktovať alebo dostávať informácie o novom blogu či podujatiach emailom?

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR

Ja som láska o. z.

Ing. Eva Galková

média a marketing koordinátor
spolupráce, média, marketing

Pomôžeš vedomému eko projektu?

Ako ho môžeš podporiť?

Mgr. Eva Gergelyová

prekladateľka a tlmočníčka (AJ)
tlmočenie podujatí a konzultácií