Poradenstvo
Koučing
Terapie

,,Naše vzťahy sú najlepším zrkadlom vzťahu samým k sebe."

ONLINE program - EMOČNÁ ROVNOVÁHA

5 týždňový kurz kultivácie emočných reakcií

Pre každého kto chce byť pánom svojich emócií.

ONLINE program - LIEK na PENIAZE

5 týždňový kurz finančnej slobody

Pre život v hojnosti a prosperite.

Služby

V súčasnosti presahujeme dobu, kde človek venuje všetku pozornosť svojim svalom na tele. Vývoj napreduje a ľudia si uvedomujú rovnakú nevyhnutnosť transformácie rôznych úrovní mozgu i mysle, kultivácie podvedomých vzorcov, sile myšlienok, emócií či pamate tela.

Nastavenie mysle

Slúžite svojej mysli a nie ste jej pánom? Stretávate sa so strachom, úzkosťou, negativitou, stresom alebo napätím? Cítite, že máte všetko, ale chcete od života viac? Formou NLP, regresných terapií, mentoring, koučingu či iných techník, spoločne odkrývame často nevedomé, no deštruktívne pôsobiace myšlienky, strachy i traumatické zážitky z minulosti, ktoré vplývajú negatívne na nás i naše vzťahy. Pri sedeniach hľadáme pochopenie a emočné odreagovanie spomínaných faktorov, pričom ich spracúvame a posúvame na novú úroveň.

Emočné tréningy a odblokovanie

Dokážete zvládnuť vypäté situácie? Emócie hrajú kľúčovú rolu v spôsobe akým vnímame, chápeme a zdôvodňujeme osoby, veci, javy a situácie vôkol nás. EQ je jedným z najdôležitejších aspektov pri vzájomnej sociálnej interakcii ľudí na profesnej či osobnej úrovni. Pokiaľ človek netrpí neurologickou anomáliou je schopný zdokonaľovať jednotlivé zložky EQ, vrátane pochopenia a kultivácie emócií v náročných chvíľach. Emócie dokážeme identifikovať a odblokovať z nášho tela i kineziologickým testovaním a jemnou technikou.

Vzťahové poradenstvo

Rozdielnosť mužsko-ženského princípu z mentálneho hľadiska, neurologických predispozícií, energetiky, cykličnosti, primárnych potrieb pohlaví či emočného naplnenia sú témy, ktoré nám v škole neobjasnili. Ich pochopenie a aplikovanie do praxe prináša párom, rodinám, súrodencom, priateľom i kolegom harmonickejšie prežívanie medziľudských vzťahov, ktoré v konečnom dôsledku prináša o 30% vyššiu prosperitu v iných oblastiach života.

Rodinné konštelácie

Je Vaše vnímanie iných zatienené vzniknutými konfliktmi a problémovými situáciami? Možnosť nahliadnuť na Vaše vzťahy nezávislou stranou, pomôže identifikovať jadro problému, rozšíri Vaše vnímanie a pochopenie ostatných, pričom Vás posunie na ceste k naplňujúcim vzťahom. Stanete sa tolerantnejšími a nezávislejšími bez toho, aby ste sa museli obetovať či obviňovať druhých. V prípade, že nie je motivácia, záujem o zmenu či zlepšenie vzťahov u všetkých členov rodiny, prípadne partnera, je potrebné rešpektovať to. Súčasne je možné uskutočniť prospešné zmeny pre toho, kto o pomoc žiada.

Rozvoj detí

Pomohlo by Vám ako rodičom, lepšie pochopiť zmýšľanie, cítenie a konanie Vašich detí, keby ste poznali základné míľniky vývoja detí po mentálnej stránke? V rámci výchovného poradenstva sa do pubertálneho veku dieťaťa zameriavam výlučne na poradenskú činnosť smerovanú na rodičov, nakoľko problémy a negatívne prežívanie detí je možné skutočne odstrániť len pod podmienkou, že zmena v správaní, prežívaní a vzťahoch, nastane v prvom rade u rodičov, ktorých správanie deti primárne zrkadlia. Presvedčenia, ktoré si deti formujú v útlom detstve vďaka svojmu okoliu, im predurčujú cestu životom.

EFT

Zdajú sa Vám terapeutické techniky nedostatočne efektívne? Emotional Freedom Techniq (EFT) má na rozdiel od mnohých metód priaznivý vplyv i keď vnútorné presvedčenie klienta nie je vysoké. Metóda holistickej akupresúrno-sugestívnej terapie slúži na programovanie podvedomia, podporu sebaúcty, elimináciu strachov a úzkostí. Ide o nebolestivú metódu odstraňujúcu bloky v energetickom systéme, čo prináša rovnováhu na úrovni tela i duše. Po dôkladnom osvojení metodiky EFT dokážu klienti pracovať na odstraňovaní svojich problémov samostatne v pohodlí domova.

Komunikačné poradenstvo

Komunikujete doma alebo na pracovisku svoje potreby a výsledný efekt sa nedostavil? Používate správne komunikačné nástroje? Dokážete si nastaviť hranice?Navzdory novým technológiám, a našej non-stop on-line dostupnosti sa prevažná časť komunikácie, teda základu našich súkromných i profesných vzťahov, zmrštila na rozsah niekoľkých správ na sociálnych sieťach, či krátkemu neosobnému telefonátu. Spoločne si ukážeme prvky efektívnej a neefektívnej komunikácie z pohľadu deštruktivity a rastu.

Zvukoterapia a meditácie

Trpíte výbuchmi hnevu, smútkom, nespavosťou, či častými zápalmi? Zvukoterapia s využitím ručne tepaných tibetských misiek, známych tisícky rokov, slúži na liečenie a harmonizáciu tela i mysle na celobunečnej úrovni. Napomáha regenerácii orgánov a svalov pomocou špecifických vibračných i zvukových frekvencií. Môže byť sprevádzaná vedenou meditáciou. Zvukoterapia je vhodná pre každého klienta bez ohľadu na vek a je realizovaná individuálne alebo formou skupiny 2 - 5 ľudí.

Pre firmy a školy

Máte pocit, že riešite len biznis a medziľudským vzťahom, individuálnym potrebám či komunikácii sa nedostáva toľko pozornosti, koľko by si zaslúžili? Realizácia individuálnych školení, seminárov, workshopov alebo vedenej meditácie so zvukoterapiou je tou správnou voľbou. Aktuálne i minulé verejné podujatia nájdete v sekcii NAŽIVO.

zDARma

Prečo som, kým som?

Zásadná transformačná online prednáška.

Emocionálny detox

Zvuková nahrávka na detox strachu, stresu i napätia.

prednáška EMÓCIE

IQ a EQ sú rovnako dôležité.

prednáška ŠŤASTIE

Zmeň seba a tvoj život sa prispôsobí.

prednáška ŽENA

Žena je základom a srdcom každej rodiny.

Vzdelávanie

VZDELÁVANIE je forma investície zvyšujúca naše sebapoznanie a sebahodnotu. Posúva naše kompetencie, vedomosti a zručnosti na vyššiu úroveň. Vzdelávanie v akomkoľvek veku a obore nám umožňuje prekonávať hranice vlastných možností. Aktuálne kurzy, prednášky a workshopy nájdete tu i na Facebooku.

PREČO SOM KÝM SOM? (webinár)

pre veľký záujem prednáška VPLYV NÁŠHO DETSTVA
Chcete pochopiť seba i Vaše vzťahy? Prečo sa k Vám partner správa určitým spôsobom, či prečo priťahujeme do života podobné typy partnerov, kolegov alebo ľudí, ktorí nám nie sú až tak po chuti? 
zDARma

84 krokov ŠŤASTNEJ MYSLE

TRANSFORMAČNÝ 3-mesačný cyklus
PRIDAJ sa k NÁM - už sú nás desiatky. Nechcete sa nikomu zdôverovať, len sa rozvíjať, zlepšovať svoj život a zároveň nato nemáte vyčlenených veľa peňazí? Želáte si život naplnený hojnosťou, sebapoznaním, vzťahy s väčšou dávkou lásky, rešpektu a porozumenia? Potrebujete niekoho, kto Vás každý deň inšpiruje NÁJSŤ si ČAS - pár minút pre seba?
36 € /3mesiace

CELISTVOSŤ ŽENY

cyklus 3 uzavretých ženských stretnutí
Pochopte a vnímajte svoje denné, mesačné i životné cykly. Transformujte svoju ženskú celistvosť na najvyššiu možnú úroveň. Sebapoznanie je jedným zo základných pilierov spokojného a naplneného života každej z nás. Našou najprirodzenejšou ženskou súčasťou je zdieľanie a láska.
75 €
Chcete lepší vzťah ako mali Vaši rodičia? Máte pocit, že toho robíte viac než Váš partner? Chceli by ste vo vzťahu prežívať viac intimity a lásky? Radi by ste viac prehĺbili pochopenie a lásku s partnerom či viac porozumeli mužom i ženám vo svojom okolí?
20 €

OD STRACHU K SLOBODE

Zážitková transformačný pobyt
Chcete sa oslobodiť od strachov a obáv? Zažiť množstvo praktických cvičení, prežitkových rituálov i meditácií, ktoré majú veľký vplyv na Vaše mentálne nastavenie i zdravie. Chcete prežiť silne obohacujúci víkend, alebo začať na svet nazerať lepšou optikou? Strávte 2 dni offline s rovnako naladenými ľudmi a zapracujte na sebe i svojich strachoch.
185 €

SILA PRESVEDČENIA |Prakriti

Praktický workshop
Nevidíme ich a napriek tomu majú nesmierne silný vplyv na celý náš život. Formujú našu osobnosť, charakter, rozhodovanie ale i to, kam v živote smerujeme. Niektoré presvedčenia nám slúžia a posilňujú nás, iné naopak oslabujú a berú nám životnú silu. Na základe presvedčení vnímame samých seba, svoje okolie i svet ako taký.
65 €
Chcete sa stať lepším rodičom, trénerom, osobnosťou? Chcete podporiť a zvýšiť potenciál Vášho dieťaťa, zverenca či športovca? S manželom sme pripravili webinár, aký tu ešte nebol. Rozvoj osobnosti a pohybovej inteligencie prináša moderný pohľad na pohybový a mentálny rozvoj detí vo všeobecnosti i v športovej príprave.
25 €

SEBALÁSKA

Online prednáška
Máte v sebe vnútorného kritika? Myslíte stále na iných, no pritom zabúdate na seba? Snažíte sa, aby Vás mali všetci ľudia radi? Máte pocit nedocenenia? Necítite sa šťastní sami so sebou? Vnímate, že Vami ľudia manipulujú? Jediný človek s ktorým zaručene budete musieť BYŤ či ŽIŤ sme my sami. Všetci ostatní sú našou voľbou.
25 €

ONLINE program - VZŤAHY AKO ZRKADLÁ

6 týždňový kurz vzťahovej dynamiky

pre páry i nezadaných

Mgr. Sandra Kos Dzian

Pri práci s klientmi sa primárne zameriavam na inovatívne prístupy a východiská súčasne najprogresívnejších vedných odborov epigenetiky, neurovied, psychoenergetiky a kvantovej fyziky, ktorých štúdie a východiská vnímam ako najvýpovednejšie vo vzťahu k priamemu či nepriamemu ovplyvneniu našej mysle, tela i energetickej frekvencie. V praxi využívam prevažne eklektický prístup prepájajúci prvky rôznych metód, ktoré sú najvhodnejšie vzhľadom na identitu klienta a jeho špecifické potreby či požiadavky.

0
spokojných klientov
0
rokov štúdia
0
rokov praxe
0
poskytnutých sedení
0
ľudí na prednáškach

www.byme.sk s. r. o.

20 min naviac k 1.stretnutiu je bezplatných

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR