Poradenstvo
Koučing
Terapie

Rituály

,,Naše vzťahy sú najlepším zrkadlom vzťahu samým k sebe."

ONLINE program - EMOČNÁ ROVNOVÁHA

5 týždňový kurz kultivácie emočných reakcií

Pre každého kto chce byť pánom svojich emócií.

ONLINE program - LÁSKAVÉ VZŤAHY

2 mesačný kurz vzťahovej dynamiky so živým denným sprievodom

pre páry i nezadaných

Služby

V súčasnosti presahujeme dobu, kde človek venuje všetku pozornosť svojim svalom na tele. Vývoj napreduje a ľudia si uvedomujú rovnakú nevyhnutnosť transformácie rôznych úrovní mozgu i mysle, kultivácie podvedomých vzorcov, sile myšlienok, emócií či pamate tela.

nastavenie mysle, neurostimulácia, koučing, EFT, NLP, vzťahové poradenstvo a rozvoj detí, regresné terapie, komunikačné poradenstvo
90 € / 60-75 min
bezprežitkové kineziologické odblokovanie emócií a s tým spojených fyzických bolestí, odblokovanie srdcovej hradby, emočné tréningy, sviečkovanie, regresné terapie
90 € /60-75 min
splnový rituál, rituál od-pustenia, lásky, ukončenia, odpojenia, prijatia, pentagramový rituál, a iné
od 60 € /30 min
figúrkové rodinné konštelácie, EFT, sviečkovanie - odstránenenie bolestí a zápalov, očista Palo Santo, zvukoterapia spojená s meditáciou
od 90 €/ 60-75 min

zDARma

Emocionálny detox

Zvuková nahrávka na detox strachu, stresu i napätia.

prednáška EMÓCIE

IQ a EQ sú rovnako dôležité.

prednáška ŠŤASTIE

Zmeň seba a tvoj život sa prispôsobí.

prednáška ŽENA

Žena je základom a srdcom každej rodiny.

Vzdelávanie

VZDELÁVANIE je forma investície zvyšujúca naše sebapoznanie a sebahodnotu. Posúva naše kompetencie, vedomosti a zručnosti na vyššiu úroveň. Vzdelávanie v akomkoľvek veku a obore nám umožňuje prekonávať hranice vlastných možností. Aktuálne kurzy, prednášky a workshopy nájdete tu i na Facebooku.

LÁSKAVÉ VZŤAHY

TRANSFORMAČNÝ program naživo online

RITUÁL PRIJÍMANIA

naživo online

84 krokov ŠŤASTNEJ MYSLE

TRANSFORMAČNÝ 3-mesačný cyklus

CELISTVOSŤ ŽENY

cyklus 3 uzavretých ženských stretnutí

OD STRACHU K SLOBODE

Zážitková transformačný pobyt

SILA PRESVEDČENIA |Prakriti

Praktický workshop

PREČO SOM KÝM SOM?

Zásadná online prednáška

SEBALÁSKA

Online prednáška

ONLINE program - LIEK na PENIAZE

5 týždňový kurz finančnej slobody

pre život v hojnosti a prosperite.

Mgr. Sandra Kos Dzian

Pri práci s klientmi sa primárne zameriavam na inovatívne prístupy a východiská súčasne najprogresívnejších vedných odborov epigenetiky, neurovied, psychoenergetiky a kvantovej fyziky, ktorých štúdie a východiská vnímam ako najvýpovednejšie vo vzťahu k priamemu či nepriamemu ovplyvneniu našej mysle, tela i energetickej frekvencie. V praxi využívam prevažne eklektický prístup prepájajúci prvky rôznych metód, ktoré sú najvhodnejšie vzhľadom na identitu klienta a jeho špecifické potreby či požiadavky.

0
spokojných klientov a ľudí na workshopoch
0
rokov štúdia
0
rokov praxe

www.byme.sk s. r. o.

20 min naviac k 1.stretnutiu je bezplatných

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR