Poradenstvo
Koučing
Terapie

,,Naše vzťahy sú najlepším zrkadlom vzťahu samým k sebe."

ONLINE program - EMOČNÁ ROVNOVÁHA

5 týždňový kurz kultivácie emočných reakcií

Pre každého kto chce byť pánom svojich emócií.

Služby

V súčasnosti presahujeme dobu, kde človek venuje všetku pozornosť svojim svalom na tele. Vývoj napreduje a ľudia si uvedomujú rovnakú nevyhnutnosť tréningu mozgu i mysle, kultivácie podvedomých vzorcov, sile myšlienok, emócií či pamate tela. Kondičných trénerov postupne dopĺňajú i mentálni.

Nastavenie mysle

Stretávate sa so strachom, úzkosťou, negativitou, stresom alebo napätím? Slúžite svojej mysli a nie ste jej pánom? Cítite, že máte všetko, ale chcete od života viac? Formou NLP, regresných terapií, mentoringu či koučingu spoločne odkrývame často nevedomé, no deštruktívne pôsobiace myšlienky, strachy, emócie i traumatické zážitky z minulosti, ktoré vplývajú negatívne na naše vzťahy i nás samotných. Pri sedeniach hľadáme pochopenie a emočné odreagovanie spomínaných faktorov, pričom ich spracúvame a posúvame na novú úroveň.

Emočné tréningy

Dokážete zvládnuť vypäté situácie? Emócie hrajú kľúčovú rolu v spôsobe akým vnímame, chápeme a zdôvodňujeme osoby, veci, javy a situácie vôkol nás. Bez ohľadu nato, akí sme racionálni a logický, práve emócie sú našim kompasom a poháňajú nás. Emocionálna inteligencia je jedným z najdôležitejších aspektov pri vzájomnej sociálnej interakcii ľudí na profesnej či osobnej úrovni. Pokiaľ človek netrpí neurologickou anomáliou je schopný zdokonaľovať jednotlivé zložky EQ, vrátane pochopenia a kultivácie emócií v náročných chvíľach.

Vzťahové poradenstvo

Rozdielnosť mužsko-ženského princípu z mentálneho hľadiska, neurologických predispozícií, energetiky, cykličnosti, primárnych potrieb pohlaví či emočného naplnenia sú témy, ktoré nám v škole neobjasnili. Ich pochopenie a aplikovanie do praxe prináša párom, rodinám, súrodencom, priateľom i kolegom harmonickejšie prežívanie medziľudských vzťahov, ktoré v konečnom dôsledku prináša o 30% vyššiu prosperitu v iných oblastiach života.

Rodinné konštelácie

Je Vaše vnímanie iných zatienené vzniknutými konfliktmi a problémovými situáciami? Možnosť nahliadnuť na Vaše vzťahy nezávislou stranou, pomôže identifikovať jadro problému, rozšíri Vaše vnímanie a pochopenie ostatných, pričom Vás posunie na ceste k naplňujúcim vzťahom. Stanete sa tolerantnejšími a nezávislejšími bez toho, aby ste sa museli obetovať či obviňovať druhých. V prípade, že nie je motivácia, záujem o zmenu či zlepšenie vzťahov u všetkých členov rodiny, prípadne partnera, je potrebné rešpektovať to. Súčasne je možné uskutočniť prospešné zmeny pre toho, kto o pomoc žiada.

Rozvoj detí

Pomohlo by Vám ako rodičom, lepšie pochopiť zmýšľanie, cítenie a konanie Vašich detí, keby ste poznali základné míľniky vývoja detí po mentálnej stránke? V rámci výchovného poradenstva sa do pubertálneho veku dieťaťa zameriavam výlučne na poradenskú činnosť smerovanú na rodičov, nakoľko problémy a negatívne prežívanie detí je možné skutočne odstrániť len pod podmienkou, že zmena v správaní, prežívaní a vzťahoch, nastane v prvom rade u rodičov, ktorých správanie deti primárne zrkadlia. Presvedčenia, ktoré si deti formujú v útlom detstve vďaka svojmu okoliu, im predurčujú cestu životom.

EFT

Zdajú sa Vám terapeutické techniky nedostatočne efektívne? Emotional Freedom Techniq (EFT) má na rozdiel od mnohých metód priaznivý vplyv i keď vnútorné presvedčenie klienta nie je vysoké. Metóda holistickej akupresúrno-sugestívnej terapie slúži na programovanie podvedomia, podporu sebaúcty, elimináciu strachov a úzkostí. Ide o nebolestivú metódu odstraňujúcu bloky v energetickom systéme, čo prináša rovnováhu na úrovni tela i duše. Po dôkladnom osvojení metodiky EFT dokážu klienti pracovať na odstraňovaní svojich problémov samostatne v pohodlí domova.

Komunikačné poradenstvo

Komunikujete doma alebo na pracovisku svoje potreby a výsledný efekt sa nedostavil? Používate správne komunikačné nástroje? Dokážete si nastaviť hranice?Navzdory novým technológiám, a našej non-stop on-line dostupnosti sa prevažná časť komunikácie, teda základu našich súkromných i profesných vzťahov, zmrštila na rozsah niekoľkých správ na sociálnych sieťach, či krátkemu neosobnému telefonátu. Spoločne si ukážeme prvky efektívnej a neefektívnej komunikácie z pohľadu deštruktivity a rastu.

Sound Healling

Trpíte výbuchmi hnevu, smútkom, nespavosťou, či častými zápalmi? Zvukoterapia s využitím ručne tepaných tibetských misiek, známych tisícky rokov, slúži na liečenie a harmonizáciu tela i mysle na celobunečnej úrovni. Napomáha regenerácii orgánov a svalov pomocou špecifických vibračných i zvukových frekvencií. Môže byť sprevádzaná vedenou meditáciou. Zvukoterapia je vhodná pre každého klienta bez ohľadu na vek a je realizovaná individuálne alebo formou skupiny 2 - 5 ľudí.

Pre firmy a školy

Máte pocit, že riešite len biznis a medziľudským vzťahom, individuálnym potrebám či komunikácii sa nedostáva toľko pozornosti, koľko by si zaslúžili? Realizácia individuálnych školení, seminárov, workshopov alebo vedenej meditácie so zvukoterapiou je tou správnou voľbou. Aktuálne i minulé verejné podujatia nájdete v sekcii NAŽIVO.

zDARma

prednáška ŠŤASTIE

Zmeň seba a tvoj život sa prispôsobí.

prednáška ŽENA

Žena je základom a srdcom každej rodiny.

prednáška EMÓCIE

IQ a EQ sú rovnako dôležité.

Vzdelávanie

VZDELÁVANIE je forma investície zvyšujúca naše sebapoznanie a sebahodnotu. Posúva naše kompetencie, vedomosti a zručnosti na vyššiu úroveň. Vzdelávanie v akomkoľvek veku a obore nám umožňuje prekonávať hranice vlastných možností. Aktuálne kurzy, prednášky a workshopy nájdete tu i na Facebooku.

SILA PRESVEDČENIA |Prakriti

Praktický workshop
Nevidíme ich a napriek tomu majú nesmierne silný vplyv na celý náš život. Formujú našu osobnosť, charakter, rozhodovanie ale i to, kam v živote smerujeme. Niektoré presvedčenia nám slúžia a posilňujú nás, iné naopak oslabujú a berú nám životnú silu. Na základe presvedčení vnímame samých seba, svoje okolie i svet ako taký.
45 €

SEBALÁSKA

Webinár
Máte v sebe vnútorného kritika? Myslíte stále na iných, no pritom zabúdate na seba? Snažíte sa, aby vás mali všetci ľudia radi? Máte pocit nedocenenia? Necítite sa šťastní sami so sebou? Vnímate, že Vami ľudia manipulujú? Jediný človek s ktorým zaručene budete musieť BYŤ či ŽIŤ sme my sami. Všetci ostatní sú našou voľbou.
35 €

CELISTVOSŤ ŽENY (Banská Bystrica)

cyklus 3 celodenných uzavretých stretnutí pre ženy
Sme kedykoľvek pripravené zahrnúť láskou a starostlivosťou svoje okolie, ale vieme dať lásku a pozornosť sebe samej? Pri dnešnom životnom tempe, často zabúdame, že i my sa potrebujeme vyživovať a cítiť šťastné. Každá z nás sa ocitla v situácii, kedy sama sebe nerozumie, necíti sa spokojná, naplnená či milovaná. Túžite aby Vás okolie lepšie chápalo a prijímalo, začnite tým, že spoznáte samú seba vo svojej celistvosti.
3x 75 €
Ako je možné, že niekto má vzťah v ktorom ho partner či kolegovia chápu a rozumejú si a niekto sa neustále potýka s rovnakými problémami vo vzťahoch. A čo s tým? WORKSHOP pre páry i jednotlivcov.
od 45 €
Chcete lepší vzťah ako mali Vaši rodičia? Máte pocit, že toho robíte viac než Váš partner? Chceli by ste vo vzťahu prežívať viac intimity a lásky? Radi by ste viac prehĺbili pochopenie a lásku s partnerom či viac porozumeli mužom i ženám vo svojom okolí?
od 14 €
PRIDAJ sa k NÁM - už sú nás desiatky. Nechcete sa nikomu zdôverovať, len sa rozvíjať, zlepšovať svoj život a zároveň nato nemáte vyčlenených veľa peňazí? Želáte si život naplnený hojnosťou, sebapoznaním, vzťahy s väčšou dávkou lásky, rešpektu a porozumenia? Potrebujete niekoho, kto Vás každý deň inšpiruje NÁJSŤ si ČAS - pár minút pre seba?
od 12 €

ONLINE program - VZŤAHY AKO ZDRKADLÁ

6 týždňový kurz vzťahovej dynamiky

pre páry i nezadaných

Mgr. Sandra Kos

Pri práci s klientmi sa primárne zameriavam na inovatívne prístupy a východiská, z môjho pohľadu, súčasne najprogresívnejších vedných odborov epigenetiky, neurovied, psychoenergetiky a kvantovej fyziky, ktorých štúdie a východiská vnímam ako najvýpovednejšie vo vzťahu k priamemu či nepriamemu ovplyvneniu našej mysle, tela i energetickej frekvencie. V praxi využívam prevažne eklektický prístup prepájajúci prvky rôznych metód, ktoré sú najvhodnejšie vzhľadom na identitu klienta, a jeho špecifické potreby či požiadavky.

0
spokojných klientov
0
rokov štúdia
0
rokov praxe
0
poskytnutých sedení
0
ľudí na prednáškach

www.byme.sk s. r. o.

Úvodné 30 min stretnutie je bezplatné.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zodpovedanie Vášej otázky či pripomienky. GDPR